Ruska Pošta 1
Ruska Pošta 1
Ruska Pošta 1

Ovlašteni poštanski operater Ruske Federacije obavijestio nas je da će od 1. januara 2019. godine stupiti na snagu novi propisi kojima je određen iznos ispod kojeg su robe, otpremljene u Rusiju u međunarodnim poštanskim pošiljkama, oslobođene plaćanja carina pod uslovom da glase na fizička lica.
Pošiljke koje glase na fizička lica biće oslobođene plaćanja carine ako ukupna vrijednost ne prelazi 500 eura i ako ukupna masa ne prelazi 31 kg.
Ako vrijednost robe prelazi 500 eura ili ako je ukupna masa veća od 31 kg, carina se izračunava na sljedeći način:
– po stopi od 30% od vrijednosti koja prelazi 500 eura
– ako je masa veća od 31 kg naplaćuje se minimalna naknada od 4 eura po kg.