Dani O V (1)
Dani O V (1)
Dani O V
Dani O V (14)
Dani O V (13)
Dani O V (12)
Dani O V (11)
Dani O V (10)
Dani O V (9)
Dani O V (8)
Dani O V (7)
Dani O V (6)
Dani O V (5)
Dani O V (4)
Dani O V (3)
Dani O V (1) Dani O V Dani O V (14) Dani O V (13) Dani O V (12) Dani O V (11) Dani O V (10) Dani O V (9) Dani O V (8) Dani O V (7) Dani O V (6) Dani O V (5) Dani O V (4) Dani O V (3)

Povodom obilježavanja 9. oktobra, Svjetskog dana pošte, učenici osnovnih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona (OŠ Hasan Turčalo Ilovača, OŠ Ustikolina, OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Vitkovići, OŠ Husein efendija Đozo i OŠ Fahrudin Fahro Baščelija Goražde), posjetili su poštansku jedinicu 73101 Goražde.

U manifestaciju Dani otvorenih vrata uključili su se i učenici osnovnih škola sa područja Srednjobosanskog kantona koji su posjetili pošte 70220 Donji Vakuf, 70240 Gornji Vakuf, 70230 Bugojno, 71270 Fojnica i 72270 Travnik u kojima su ih naše kolege informisale o procesu rada u poštama.

Podsjećamo, BH Pošta tradicionalno organizuje manifestaciju Dani otvorenih vrata u kojoj djeca organizovano posjećuju pošte širom Bosne i Hercegovine.