Djeca Zb
Djeca Zb
Djeca Zb (1)
Djeca Zb (2)
Djeca Zb (3)
Djeca Zb (4)
Djeca Zb (5)
Djeca Zb (6)
Djeca Zb Djeca Zb (1) Djeca Zb (2) Djeca Zb (3) Djeca Zb (4) Djeca Zb (5) Djeca Zb (6)

U sklopu manifestacije obilježavanja 9. oktobra – Svjetskog dana pošte, organizovan je i „Dan otvorenih vrata” BH Pošte u Centrima pošta Bihać i Zenica.

Cilj ovog projekta je bio da učenici osnovnih škola na području Zeničko-dobojskog i Unsko-sanskog kantona posjete pošte i na taj način se, u okviru jednog školskog časa, upoznaju sa tehničko/tehnološkim procesom od prijema do uručenja pošiljaka, te ostalim uslugama koje pruža „JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo.

Učenici su posjetili pošte u Zenici, Maglaju, Tešnju, Visokom, Kaknju, Zavidovićima, Olovu i Brezi, te poštu 77101 Bihać i Poštanski centar 77000.