Cpsa
Cpsa
Cpsa (15)
Cpsa (14)
Cpsa (13)
Cpsa (12)
Cpsa (11)
Cpsa (10)
Cpsa (9)
Cpsa (8)
Cpsa (7)
Cpsa (6)
Cpsa (5)
Cpsa (4)
Cpsa (3)
Cpsa (2)
Cpsa (1)
Cpsa Cpsa (15) Cpsa (14) Cpsa (13) Cpsa (12) Cpsa (11) Cpsa (10) Cpsa (9) Cpsa (8) Cpsa (7) Cpsa (6) Cpsa (5) Cpsa (4) Cpsa (3) Cpsa (2) Cpsa (1)

Centar pošta Sarajevo i GPC posjetilo je oko 560 učenika i nastavnika/profesora u sklopu manifestacije Dani otvorenih vrata koju BH Pošta tradicionalno organizuje povodom 9. oktobra – Svjetskog dana pošte.

Dana 09. oktobra 2019. godine Centar pošta Sarajevo i Glavni poštanski centar posjetilo je 27 učenika četvrtog razreda JU OŠ „Isak Samokovlija“, 127 učenika, u dvije grupe, drugog i trećeg razreda JU Osnovne škole ” Grbavica II” i 20 učenika trećeg i četvrtog razreda JU Srednje škole za saobraćaj i komunikacije Sarajevo.

Sljedeći dan organiziran je posjet 91 učenika, u tri grupe, JU Osnovne škole “Mula Mustafa Bašeskija” i 30 učenika JU Osnovne škole “Grbavica II”.

Trećeg dana CP Sarajevo i GPC posjetilo je 109 učenika, u tri grupe, JU Osnovne škole “Mula Mustafa Bašeskija”, 20 učenika u pratnji nastavnika Maarif Schools of Sarajevo i 130 učenika, organizovanih u dvije grupe JU Osnovne škole “Kovačići”.

U periodu od 09 do 11. oktobra 2019 godine učenici su imali priliku upoznati se sa praktičnim načinom funkcionisanja poštanskog prometa u Centru pošta Sarajevo i tom prilikom su upoznati sa: pisanjem pisama, razglednica, slanjem paketskih pošiljaka kao i sa radnim danom šalterskog radnika i poštonoše. Na njima razumljiv i dopadljiv način predstavljen im je i „put“ pošiljke od pošiljaoca do primaoca.

Pored toga, od strane radnika Glavnog poštanskog centra: Vedada Tafre, predstavljen im je tehnološki proces rada Sorting centra i izvršena prezentacija rada ovog sistema.

Svrha ovog projekta je bilo približavanje teorijskih znanja, naučenih na redovnoj nastavi, sa praktičnim što je za rezultat imalo nezaboravan doživljaj kroz koji su mogli mnogo naučiti i upoznati se sa načinom rada u „JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo.

Organizacija ovakvog događaja i ovako veliki odziv djece i nastavnika, sigurno će uticati na očuvanje pozitivnog, dopadljivog imidža „JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo. Pored informisanja o djelatnostima Pošte, bitno se ističe i naša uloga kao dijela jednog globalnog sistema, budi se interes kod mladih generacija za tradicionalni način komunikacije i „JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo se definiše kao društveno otvorena kompanija.