U poštanskm jedinicama “Javnog preduzeća BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo od 10. februara 2020. godine počeo je s radom sistem bezgotovinskog plaćanja režija i drugih računa bez naknade za kartično plaćanje.

Pilot projekat kartičnog plaćanja usluga omogućen je u Centru pošta Sarajevo i to na šalterima sljedećih pošta: 71101 Sarajevo, 71108 Sarajevo, 71120 Sarajevo, 71121 Sarajevo, 71122 Sarajevo, 71166 Sarajevo, 71167 Sarajevo, 71210 Ilidža, 71215 Blažuj, 71240 Hadžići, 71320 Vogošća i 71380 Ilijaš.

Mogućnost kartičnog plaćanja, bez naknade, u tim poštanskim jedinicama za sada se odnosi na kartice izdate od strane MasterCarda i Vise: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Classic i Visa Electron platne kartice.

Istovremeno će korisnicima ostati dostupna i usluga podizanja gotovine sa kartičnih računa pri čemu će se plaćati naknada za podizanje gotovine i istu obračunava banka koja je izdala karticu.