BH POŠTA građanima nudi brz, siguran i jeftin način slanja i prijema novca elektronskim putem

U širokoj lepezi tradicionalnih i modernih  usluga, „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo, svojim korisnicima odnedavno nudi i novu finansijsku uslugu. Riječ je o usluzi: Razmjena međunarodnih poštanskih uputnica – prijem i slanje novca elektronskim putem, koja se realizira u saradnji sa poštanskim upravama Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

Nova usluga slanja i prijema novca elektronskim putem startala je 08. marta 2016. godine. Prema prvim reakcijama naših korisnika, slobodno se može reći da je uvođenjem ove usluge BH POŠTA, kao vodeća kompanija u oblasti poštanskog saobraćaja u Bosni i Hercegovini, napravila dobar poslovni potez, ali i znatno olakšala građanima slanje i prijem novca iz Srbije i Crne Gore.

Glavne prednosti ove usluge su brz, jeftin, jednostavan i siguran način prijenosa novca jer se vrši:

– Bez otvaranja računa u banci,

– Uplata se vrši na šalteru pošte,

– Isplata novca obavlja se u roku od 30 minuta od momenta uplate novca,

– Uplata i isplata u KM, maksimalno 2.933,75 KM za i iz Srbije i Hrvatske, te 1.955,83 KM za i iz

  Crne Gore (uz preračun valuta prema važećoj kursnoj listi),

– Isplata se vrši na šalteru pošte.

Prilikom slanja novca potrebno je samo popuniti obrazac u pošti sa podacima o pošiljaocu i primaocu te navesti iznos novca koji se šalje. Prilikom preuzimanja novca, primalac je u obavezi da navede broj uputnice, podatke o pošiljaocu i očekivani iznos novca. Cijena uplate, odnosno slanja novca iznosi 3,66 % od uplaćenog iznosa, minimalno 8,00 KM i maksimalno 50,00 KM. Isplata novca primaocu vrši se bez ikakve naknade.

Ova usluga ima još jednu prednost, a to je njena dostupnost. Naime, slanje i prijem novca elektronskim putem moguće je ostvariti u više od 82 poštanske jedinice u Federaciji BiH, ali isto tako, i u svim poslovnicama Hrvatske pošte, Pošte Srbije i Pošte Crne Gore.

BH POŠTA uslugu slanja i prijema novca razmjenom međunarodnih uputnica elektronskim putem planira uspostaviti i sa poštanskim upravama drugih država u kojima žive naši građani. O svim narednim aktivnostima BH POŠTE, posebno u domenu uvođenja brzih, pouzdanih i dostupnih usluga, javnost će biti blagovremeno obaviještena.

PostNet uputnica, brzi transfer novca unutar Bosne i Hercegovine.

Slanje i prijem novca putem PostNet uputnice predstavlja brz, jednostavan, pristupačan i siguran način prijenosa novca. Maksimalan iznos novca koji se može razmijeniti jednom PostNet uputnicom je 1.500,00 KM.

Uplate i isplate se vrše isključivo na šalteru  BH pošta na  82 lokacije (prilog spisak pošta).

Isplata je moguća u roku od pola sata ( 30 minuta) od momenta uplate.

Korisnik u pošti popunjava obrazac koji treba da sadrži ime, prezime i adresu primaoca i pošiljaoca, te iznos koji šalje. Primalac je, prilikom preuzimanja novca, u obavezi da navede kontrolni broj uputnice, ime i prezime pošiljaoca i očekivani iznos u KM.

Uplate –slanje novca, cijena je:

   – 3,33 % od uplaćenog iznosa min. 1,50 KM

   – 2,00 KM za prijenos uputnice

Isplate – prijem novca bez naknade za primaoca

Pošte koje obavljaju međunarodni uputnički promet i PostNet uputnice

CP SARAJEVO

1 71101 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Centar
2 71103 Sarajevo Maršala Tita 12 Centar
3 71104 Sarajevo Ćemaluša bb Centar
4 71108 Sarajevo Višnjik 40 Centar
5 71120 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Novo Sarajevo
6 71121 Sarajevo Ložionička 16 Novo Sarajevo
7 71122 Sarajevo Put života Novo Sarajevo
8 71123 Sarajevo Grbavička 1 Novo Sarajevo
9 71124 Sarajevo Behdžeta Mutevelića do broja 2c Novo Sarajevo
10 71125 Sarajevo Džemala Bijedića 37 Novo Sarajevo
11 71140 Sarajevo Safvet bega Bašagića bb Stari Grad
12 71141 Sarajevo Ćurčiluk mali 2 Stari Grad
13 71160 Sarajevo Trg solidarnosti bb Novi Grad
14 71162 Sarajevo Safeta Hadžića  107 Novi Grad
15 71165 Sarajevo Trg grada Pratoa br. 10 Novi Grad
16 71166 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-A 17 Novi Grad
17 71167 Sarajevo Bulevar branilaca Dobrinje bb Novi Grad
18 71210 Ilidža Rustempašina 13 Ilidža
19 71212 Hrasnica Halid bega Hrasnice 8 Ilidža
20 71215 Blažuj Mali Kiseljak 15 Ilidža
21 71218 Sokolović Kolonija Umihane Čuvidine bb Ilidža
22 71240 Hadžići Hadželi 116 Hadžići
23 71320 Vogošća Jošanička 32 Vogošća
24 71380 Ilijaš Bogumilska 4 Ilijaš

CP TUZLA

1 74207 Klokotnica Klokotnica Centar Doboj-Istok
2 75101 Tuzla Aleja Alije Izetbegovića 29 Tuzla
3 75104 Tuzla A. Herijevića 10 Tuzla
4 75246 Čelić Alije Izetbegovića 64 Čelić
5 75260 Kalesija Žrtava genocida u Srebrenici bb Kalesija
6 75268 Rainci Gornji MZ-Centar Kalesija
7 75270 Živinice Alije Izetbegovića 16 Živinice
8 75280 Kladanj Patriotske lige 1 Kladanj
9 75290 Banovići Alije Dostovića 3 Banovići
10 75300 Lukavac Kule bb Lukavac
11 75320 Gračanica M.Vehabi ef.Šemsekadića 28 Gračanica
12 75350 Srebrenik Kulina bana bb Srebrenik
13 75411 Sapna Centar Sapna
14 75414 Teočak Krstac bb Teočak
15 76120 Brčko Bulevar mira 4 Brčko
16 76250 Gradačac H.K.Gradaščevića 23 Gradačac


CP ZENICA

1 71300 Visoko Čaršijska 75 Visoko
2 71305 Donje Moštre Donje Moštre bb Visoko
3 71330 Vareš Put mira 15, O-4 Vareš
4 71340 Olovo H.kapet.Gradaščevića bb Olovo
5 71370 Breza Hasana Kjafije 6 Breza
6 72101 Zenica Masarikova 46 Zenica
7 72102 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica
8 72106 Zenica Londža 83 Zenica
9 72212 Nemila Patriotske lige 49 Zenica
10 72220 Zavidovići Patriotske lige bb Zavidovići
11 72227 Vozuća Vozuća bb Zavidovići
12 72233 Begov Han Begov Han bb Žepče
13 72240 Kakanj Alije Izetbegovića 44 Kakanj
14 74203 Matuzići Matuzići bb Doboj-Jug
15 74250 Maglaj S. Omerovića – Cara 8 Maglaj
16 74260 Tešanj Trg Alije Izetbegovića bb Tešanj
17 74264 Jelah Trg branilaca BiH bb Tešanj


CP BIHAĆ

1 77101 Bihać Bosanska 3 Bihać
2 77106 Bihać Bihaćkih branitelja 61 Bihać
3 77206 Kulen Vakuf Trg žrtava fašizma 12.juna Bihać
4 77207 Velika Gata Patriotske lige 4 Bihać
5 77208 Izačić Izačić bb Bihać
6 77209 Pokoj Jablanska Bihać
7 77220 Cazin Trg zlatnih ljiljana bb Cazin
8 77224 Stijena Stijena bb Cazin
9 77225 T. Raštela Tržačka raštela 37 Cazin
10 77226 Ćoralići Križ Cazin
11 77227 Pećigrad Pećigrad bb Cazin
12 77230 Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Velika Kladuša
13 77231 Vrnograč Vrnograč bb Velika Kladuša
14 77233 Todorovo Todorovo bb Velika Kladuša
15 77235 Mala Kladuša Mala Kladuša bb Velika Kladuša
16 77240 Bosanska Krupa Trg oslobođenja 1 Bosanska Krupa
17 77241 Jezerski Jezerski bb Bosanska Krupa
18 77244 Otoka Čaršija bb Bosanska Krupa
19 77245 Bužim 505. Viteške brigade Bužim
20 77250 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Bosanski Petrovac
21 77253 Krnjeuša Krnjeuša Bosanski Petrovac
22 79260 Sanski Most Banjalučka 2 Sanski Most
23 79262 Vrhpolje Vrhpolje bb Sanski Most
24 79267 Lušci Palanka Cvije Kukolja 1 Sanski Most
25 79280 Ključ Kulina bana 11 Ključ
26 79285 Sanica Gornja Emira Vučkića bb Ključ


CP TRAVNIK

1 70202 Vinac Vinac bb Jajce
2 70220 Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Donji Vakuf
3 70230 Bugojno Nugle II Bugojno
4 70240 Gornji Vakuf Javič bb Gornji Vakuf
5 71270 Fojnica Doktora Raljevića bb Fojnica
6 72251 Stari Vitez Branilaca Starog Viteza bb Stari Vitez
7 72264 Kaćuni Kaćuni bb Busovača
8 72270 Travnik Prnjavor 11 Travnik
9 72283 Turbe Bosanska bb Travnik
10 72290 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Novi Travnik

CP MOSTAR

1 88103 Mostar Tekija bb Mostar
2 88104 Mostar Braće Fejića bb Mostar
3 88108 Mostar Maršala Tita 50a Mostar
4 88110 Mostar Oneščukova b.b Mostar
5 88113 Vrapčići Vrapčići bb Mostar
6 88201 Blagaj Ulica Branilaca Bosne b.b Mostar
7 88208 Potoci Potoci bb Mostar
8 88400 Konjic Maršala Tita bb Konjic
9 88404 Čelebići Čelebići bb Konjic
10 88420 Jablanica Pere Bilića 54 Jablanica


CP GORAŽDE

1 73101 Goražde Ferida Dizdarevića 3 Goražde
2 73250 Ustikolina Omladinska bb Foča-Ustikolina
3 73290 Prača Himze Sablje br.33 Pale-Prača