PRVI KVARTAL

15. januar – Jubilej – 100 godina od rođenja Hamdije Pozderca (1924 -1988)
20. mart – Jubilej – 700 godina od smrti Marka Pola (1254 -1324)
29. mart – Kulturno historijsko naslijeđe – Džamija na špicastoj stijeni Kušlat kod Zvornika

DRUGI KVARTAL

26. april – Jubilej – 100 godina FK “Rudar” Breza (1924 -2024)
9. maj – Evropa – Podvodna Flora i Fauna
6. juni – Jubilej – 425 godina od rođenja Diega Velazqueza (1599 -1660)

TREĆI KVARTAL

10. juli – Euromed Postal – Sportovi na Mediteranu
26. avgust – Kulturno historijsko naslijeđe – Dovište “Djevojačka pećina” kod Kladnja
28. avgust – Jubilej – 275 godina od rođenja Johanna Wolfanga von Goethea (1749 -1832)
27. septembar – Svjetski dani – Svjetski dan turizma – Lokalitet Bunskih kanala

ČETVRTI KVARTAL

4. oktobar – Jubilej/Zajedničko izdanje BH Pošte i Pošte Indonezije – 25 godina Istiklal džamije u Sarajevu
9. oktobar – Dječija marka
9. oktobar – Jubilej – 150 godina UPU- a
29. novembar – Muzika – 100 godina od smrti Giacoma Puccinia (1858 -1924)


U Programu izdavanja poštanskih maraka i vrijednosnica za 2024. godinu moguće su izmjene u motivu, datumu izdavanja, nominalnoj vrijednosti i tiražu, kao i izdavanje dva vanredna izdanja.