“Javno preduzeće BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo okončalo je isplatu junskih penzija korisnicima koji svoje penzije primaju putem BH Pošte.

BH Pošte nastavlja s praksom da penzioneri, koji su nam ukazali svoje povjerenje, ne čekaju predugo na svoje penzije.