E49c163f4d27c49efaafaf03c226641c

U posljednje vrijeme u javnosti se pojavila informacija da će općinske službe socijalne zaštite Kantona Sarajevo isplatu dječijeg dodatka vršiti isključivo putem banaka, a ne putem pošte.

Tim povodom reagiralo je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, na čijem čelu je ministrica Amela Dautbegović, koje je izdalo i objavilo Obavještenje za općinske službe socijalne zaštite i korisnike navedenih naknada, a koje prenosimo u cijelosti:

– Povodom informacija pojedinih općinskih službi socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo o isplati dječijeg dodatka putem tekućih računa kod “odabranih” banaka, a ne “putem pošte”, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica  i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike naknada iz oblasti zaštite porodice sa djecom u Kantonu Sarajevo da nije izdalo nikakvo uputstvo općinskim službama socijalne zaštite o načinu isplate njihovih mjesečnih davanja.

Korisnici navedenih naknada obavještavaju se da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS nije mijenjalo način uplate i nije izdalo nalog za promjenu procedura.

U toku je obuka uposlenika općinskih službi Kantona Sarajevo na jedinstvenoj bazi podataka SOTACv2 iz oblasti zaštite porodice sa djecom. Ukoliko bude nekih promjena o načinu isplate, korisnici ovih prava i nadležne općinske službe će biti blagovremeno informisani, pismenim putem, navode iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.

Podsjećamo javnost da “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, na osnovu potpisanih ugovora sa općinskim službama socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo, na terenu obavlja isplatu dječijeg dodatka svim korisnicima ove vrste naknade iz oblasti zaštite porodica sa djecom. Tako će ostati i ubuduće, a sve u skladu sa aktuelnim ugovorima koje BH Pošta ima sa općinskim službama socijalne zaštite KS.

Menadžment BH Pošte ovom prilikom izražava zadovoljstvo zbog brze reakcije Amele Dautbegović, ministrice za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, jer je zaustavila širenje netačnih informacija koje zbunjuju građane i korisnike naknada iz oblasti zaštite porodica sa djecom.