Penzije00

BH Pošta će u četvrtak, 5. jula 2018. godine, početi sa isplatom junskih penzija penzionerima u Federaciji BiH koji svoje naknade primaju putem BH Pošte.

Kao i prethodnih mjeseci, biće uloženi svi napori da se isplata penzija završi u što kraćem roku, kako bi penzioneri što prije dobili svoje penzije.