“Javno preduzeće BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo u ponedjeljak, 05. decembra 2016. godine, počet će sa isplatom novembarskih penzija penzionerima u Federaciji BiH, koji svoje penzije primaju putem BH Pošte.

BH Pošta će, kao i proteklih mjeseci, uložiti sve napore da se isplata novembarskih penzija završi u što kraćem vremenskom periodu odnosno da penzioneri što prije dobiju svoje penzije.