“Javno preduzeće BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo u ponedjeljak, 07. novembra 2016. godine počet će sa isplatom penzija za oktobar penzionerima, koji svoje penzije primaju putem BH Pošte. Kao i ranijih mjeseci, BH Pošta će uložiti maksimalne napore da se isplata oktobarskih penzija završi u rekordnom vremenu.