Pozderac MARKA048
Pozderac MARKA048
Pozderac MARKA048

“JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo izdalo je prigodnu poštansku marku i prigodan FDC koverat s motivom “100 godina od rođenja Hamdije Pozderca (1924-1988)”. Marka je izdata u kategoriji Jubileji, a štampana je u tiražu od 10.000 primjeraka, nominalne vrijednosti od 1,10 KM. Izdali smo i prigodan FDC koverat u tiražu od 150 komada, vrijednosti 2,00 KM.

Hamdija Pozderac je bio jedan od najutjecajnijih i najznačajnijih bosanskohercegovačkih intelektualaca u XX stoljeću i istinski borac za Bosnu i Hercegovinu. Zalagao se za ravnopravnost svih građana Bosne i Hercegovine.

Rođen je 15. januara 1924. godine u Cazinu, a umro je 6.aprila 1988. godine u Sarajevu.

Autor marke koja je posvećena 100. godišnjici rođenja Hamdije Pozderca je dizajner BH Pošte Tamer Lučarević.