Fot01

Trećeg maja navršava se 11 godina od zvaničnog otvaranja obnovljene zgrade Glavne pošte u Sarajevu, koja je u ratu pretrpjela ogromnu materijalnu štetu. Tim povodom JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo u auli Glavne pošte u ulici Obala Kulina bana broj 8 u Sarajevu za sve građane i korisnike naših usluga organizira izložbu fotografija koje svjedoče o ratnom razaranju, ali i obnovi naše zgrade koja je 3. maja 2001. godine zasjala u još ljepšem ruhu.

Izlaganjem fotografija bit će prikazane sve etape obnove Glavne pošte do konačne rekonstrukcije. Na ovaj način zaposlenici JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo prisjetit će se i 2. maja 1992. godine kada su agresorske snage zapalile zgradu Glavne pošte.

Ipak, devet godina kasnije zgrada je rekonstruisana prema izvornom projektu čime je sačuvana njena ljepota, ali i historijski, arhitektonski i kulturološki značaj za grad Sarajevo i BiH. Obnova Glavne pošte trajala je punih pet godina. Sve izložene fotografije su iz arhiva BH Pošte, fotografa Toše Mitaševskog, zaposlenika naše kompanije.