Cjenovnik4

U skladu sa primjenom Konvencije Svjetskog poštanskog Saveza od 01.01.2018. godine, te iskazanim promjenama cijena terminalnih naknada za pismosne pošiljke u međunarodnom poštanskom prometu za period od 2018. – 2021. godine, „JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo je dobilo saglasnost Federalnog Ministarstva prometa i komunikacija za primjenu izmjena cijena u dijelu međunarodnog poštanskog prometa.

Izmjene Cjenovnika usluga “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, a koje se odnose na međunarodni poštanski promet, stupile su na snagu 08.10.2018 godine i iste se mogu pronaći na web stranici.