Poštari
Poštari
Poštari

Po odluci Kriznog štaba BH Pošte, rad dostavljača-poštonoša u Pošti 71320 Vogošća biće organizovan u dvije smjene. Prva smjena će raditi od 7:45 sati, a zaduženje pošiljaka bi izvršila do 9.00 sati. Druga smjena bi radila od 9 i izvršila zaduženja pošiljaka do 10 sati. Povratak i razduživanje sa neuručenim poštanskim pošiljkama bi vršili po istom principu, u razmaku od minimalno 1 sat između dvije grupe.