BHPE2
BHPE2
BHPE2

Poštovani korisnici,

obavještavamo Vas da će zbog neradnog dana povodom Dana državnosti, u BH Pošti I HP Mostar doći do izmjena u rokovima uručenja pošiljaka brze pošte.
Tako pošiljke preuzete 24.11.2021. godine (srijeda) na dostavnom području BH Pošte i HP trebaju biti na uručenju 26.11.2021. godine (petak) u odredišnim poštama BH Pošte i HP Mostar, prema Standardima uručenja.
Pošiljke brze pošte preuzete 24.11.2021. godine (srijeda) na dostavnom području BH Pošte i HP Mostar, trebaju biti na uručenju 25.11.2021. godine (četvrtak) u odredišnim poštama Pošta Srpske.
Pošiljke brze pošte preuzete 24.11.2021. godine (srijedu) na dostavnom području Pošta Srpske, trebaju biti na uručenju 26.11.2021. godine (petak) u odredišnim poštama BH Pošte i HP Mostar.
Prema standardima uručenja, pošiljke brze pošte preuzete 25.11.2021. godine (četvrtak) na dostavnom području Pošta Srpske, trebaju biti na uručenju 27.11.2021. godine (subota) u odredišnim poštama BH Pošte i HP Mostar.
Takođe pošiljke preuzete 24.11.2021. godine (srijeda) na dostavnom području Pošta Srpske, trebaju biti na uručenju 25.11.2021. godine (četvrtak) u odredišnim poštama Pošta Srpske.