BHPE2
BHPE2
BHPE2

Poštovani korisnici,
obavještavamo vas da su u Poštama Srpske neradni dani 30.04. (petak), 01.05. (subota) i 03.05.2021. godine (ponedjeljak), a u BH Pošti i HP Mostar 01.05. (subota) i 03.05.2021. godine (ponedjeljak).

Pošiljke brze pošte preuzete 29.04. (četvrtak) na dostavnom području BH Pošte i HP Mostar, trebaju biti na uručenju 04.05.2021. godine (utorak), u odredišnim poštama Pošta Srpske, prema Standardima uručenja.

Pošiljke brze pošte preuzete 29.04.2021. godine (četvrtak) na dostavnom području BH Pošte i HP Mostar, trebaju biti na uručenju 30.04.2021. godine (petak) u odredišnim poštama BH Pošta i HP Mostar, prema Standardima uručenja.

Pošiljke brze pošte preuzete 29.04.2021. godine (četvrtak) na dostavnom području Pošta Srpske, trebaju biti na uručenju 30.04.2021. godine (petak) u odredišnim poštama BH Pošte i HP Mostar, prema Standardima uručenja.

Pošiljke brze pošte preuzete 30.04. (petak) na dostavnom području BH Pošte i HP Mostar, trebaju biti na uručenju 05.05.2021. godine (srijeda), u odredišnim poštama Pošta Srpske, prema Standardima uručenja.

Pošiljke brze pošte preuzete 30.04. (petak) na dostavnom području BH Pošte i HP Mostar, trebaju biti na uručenju 04.05.2021. godine (utorak), u odredišnim poštama BH Pošte i HP Mostar, prema Standardima uručenja.