Int01

„JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo i C.D.E.B. Trgovačko društvo d.o.o. Sarajevo potpisali su Ugovor o pružanju poštanskih usluga. To znači da će od 1. oktobra BH Pošta pružati usluge Interex-u u smislu distribucije/uručenja neadresiranih tiskovina.

BH Pošti je ukazano povjerenje da obavlja ovu vrstu posla zbog činjenice da je jedini zakonski zastupnik pružanja poštanskih usluga, da ispunjava sve uslove za kvalitetan, brz i profesionalan odnos prema distribuciji pošte, te da kao najveće poštansko preduzeće u Bosni i Hercegovini ima i najveći kredibilitet obavljati ovakvu vrstu posla.