Japan2
Japan2
Japan2

Ovlašteni poštanski operater Japana obavijestio nas je da je zbog povećanog obima međunarodnih zaključaka u prispijeću došlo do zastoja u preradi poštanskih vreća na aerodromu Narita. S tim u vezi dolazi do kašnjenja prilikom razmjene zaključaka između avio-prevoznika i službe za preradu zaključaka na aerodromu. Tako se mogu očekivati kašnjenja u transportu do izmjenične pošte i u dostavi do krajnjeg korisnika za sve vrste međunarodnih pošiljaka u prispijeću.

Pošta Japana očekuje da se ova koncentracija pošiljaka raščisti do polovine novembra, ali se zbog dolazećih praznika može očekivati da kašnjenja potraju duže.