Kašnjenje2
Kašnjenje2
Kašnjenje2

Obavještavamo korisnike da poremećaji u odvijanju aviosaobraćaja uzrokuju kašnjenja u prenosu poštanskih zaključaka. Nažalost, to će za posljedicu imati i kašnjenja uručenja svih vrsta poštanskih pošiljaka za sve odredišne zemlje za koje „JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo vrši prijem.