Kon01

Na osnovu Programa izdavanja poštanskih marka i vrijednosnica za 2013. godinu, ‘’JP BH Pošta’’ d.o.o. Sarajevo organizira takmičenje za dječiju poštansku marku, na temu: ‘’Zašto je voda dragocijena?’’.

Prvonagrađeni rad će biti motiv za dizajniranje poštanske marke, a drugonagrađeni rad će biti motiv za FDC (kovertu prvog dana). Planirani datum izdavanja je 09.10.2013. godine (Svjetski dan pošte), kada će biti upriličena i dodjela nagrada.

Propozicije takmičenja:

– Likovni rad treba da sadrži gore navedenu tematiku

–  Format rada:  ne veći od formata A3

–  Tehnika:  Izbor  papira  i likovne tehnike  u potpunosti je prepušten autoru

–  Reprodukcije fotografija neće  se uzimati u razmatranje

–  Ukoliko dizajn sadrži nečiji lik, fotografiju, logo i sl. potrebno je da ima  odgovarajuću autorizaciju u cilju zaštite intelektualne svojine.

–  U likovno rješenje  NE unositi : ime učenika, logo BH Pošte, niti nominalnu  vrijednost izraženu u brojkama, kao ni naziv države

– Obavezno na poleđini rada, grafitnom olovkom, napisati ime i prezime učenika, godinu rođenja i razred, školu, adresu i broj telefona.

Svoje radove učenici mogu slati do 31. maja 2013. godine  poštom na adresu: ”JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, Služba marketinga, Ul. Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, i tojedan rad u jednoj koverti sa nalijepljenom poštanskom markom. Radove treba upakirati između dva čvršća papira ili kartona, tako da se ne presaviju niti izlome prilikom transporta.

Učenici, koji žele učestvovati u takmičenju, svoje radove moraju poslati u naznačenom roku, kako bi žiri blagovremeno izvršio izbor najboljih radova. Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati na telefon: 033/ 252 852 ili putem e- maila: alisal@nova.posta.ba.