IMG 9163
IMG 9163
IMG 9160
IMG 9163 IMG 9160

U Generalnoj direkciji BH Pošte u Sarajevu održan je sastanak ministra odbrane BiH, Zukana Heleza i v.d. generalnog direktora BH Pošte, Adisa Šehića. Posjeta je rezultat dosadašnje uspješne saradnje BH Pošte i državnih institucija, te nastojanja da se ta saradnja nastavi i u budućnosti.

Ministar Helez i direktor Šehić razgovarali su o radu i dosadašnjim aktivnostima, te o planovima koji vode u pravcu uspješnih poslovnih rezultata. Predstavljene su aktivnosti BH Pošte koje se planiraju u narednom periodu po pitanju novih usluga i projekata.

Tako je naglasak bio na implementaciji nove usluge izdavanja certifikata za elektronski potpis – PKI, usluge kojom BH Pošta ima za cilj biti dijelom razvijanja digitalnih procesa unutar BiH, o čemu je direktor Šehić upoznao ministra, te mu detaljno predstavio projekat izdavanja elektronskih potvrda koje su od sada dostupne u sedam administrativnih centara BH Pošte u Sarajevu, Tuzli, Zenici, Bihaću, Mostaru, Travniku i Goraždu, te u BH Pošti u Brčkom.

Ministar Helez je u ime Vijeća ministara BiH izrazio zadovoljstvo što je najveći poštanski operater u BiH odlično odgovorio na nove zahtjeve koje donose digitalizacija i savremena tehnologija, pomažući tako i implementaciji međunarodnih standarda koji su dio evropskih integracija.

U duhu nastavka dobre saradnje i međusobne podrške uručili smo ministru Helezu njegov prvi primjerak digitalnog certifikata za elektronski potpis čime smo željeli zahvaliti na podršci u radu domaćim kompanijama koje su lideri u svojim djelatnostima.