Mujić17
Mujić17
Mujić17

Nadzorni odbor “Javnog poduzeća BH Pošta” d.o.o. Sarajevo, na sjednici održanoj danas, na osnovu prethodne saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, donio je odluku o imenovanju Mirsada Mujića za generalnog direktora BH Pošte, na mandatni period od četiri godine.
Mirsad Mujić je u prethodne četiri godine bio na čelu ovog preduzeća.
Također, na osnovu prethodne saglasnosti Vlade FBiH, Nadzorni odbor je donio odluku i o imenovanju ostalih članova Uprave BH Pošte.

Mensud Bašić imenovan je za izvršnog direktora Sektora za poštanski promet, dok je Nedim Matoruga imenovan za izvršnog direktora Sektora za razvoj i informacione sisteme.
Za v.d. izvršnu direktoricu Sektora za ekonomsko-finansijske poslove, do okončanja konkursne procedure, a najduže do 12 mjeseci, Nadzorni odbor je imenovao Suadu Mahović.