16.01

“JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo i „EUROHERC osiguranje dd Sarajevo“ sklopili su Ugovor o distribuciji aktivacijskih kodova za usluge putničkog zdravstvenog osiguranja i usluge tehničke pomoći na cesti.

Od 17. januara 2018. godine na svim šalterima BH Pošte građani će moći kupiti aktivacijske kodove za: putničko zdravstveno osiguranje, 10 dana za jednu osobu, zatim porodično putničko zdravstveno osiguranje za 10 dana, kod za pomoć na cestama u BiH, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori i Sloveniji, te kod za pomoć na cestama ZONA EUROPA.

Nakon kupovine aktivacijskog koda na šalterima BH Pošte, korisnici će uslugu navedenih osiguranja, koje nudi „EUROHERC osiguranje dd Sarajevo“, moći aktivirati slanjem SMS poruke.

BH Pošta nastojaće i u narednim poslovnim aktivnostima pokazati svoju opredijeljenost za učešće u modernim tehnološkim dostignućima koja danas umnogome olakšavaju funkcionisanje svakog građanina.