FDC Marka Careva Dzamija Stolac
FDC Marka Careva Dzamija Stolac
FDC Marka Careva Dzamija Stolac

Danas je iz štampe izašla prigodna poštanska marka “Jubilej” čiji je motiv “500 godina Sultan Selimove (Careve) džamije u Stocu”. Marka je izašla u tiražu od 10.000, nominalne vrijednosti 2 KM. Autorica marke je dizajnerica BH Pošte, Sunita Hamzić. Odštampan je i prigodan FDC koverat.

Podjećamo, Sultan Selimova (Careva) džamija nalazi se u samom centru Stoca. Podigao je sultan Selim-han 1519. godine. Džamijsku cjelinu čine džamija, čatrnja, harem uz džamiju, šadrvan u osovini portala, gusulhana i haremski zidovi. Sultan Selimova (Careva) džamija predstavlja jednu od najvećih bosanskohercegovačkih džamija sagrađenih u 16. vijeku.

Srušena je u prošlom ratu u ljeto 1993. godine. Obnovljena je i svečano otvorena na desetu godišnjicu njenog rušenja 22.08.2003. godine. Od tada na taj datum svake godine Medžlis Islamske zajednice Stolac organizuje manifestaciju ”Dani stolačkih džamija” uz bogate kulturno-vjerske programe.

Odlukom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika od 06.05.2003. godine proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine zajedno sa Čaršijom.