U okviru redovnih izdanja poštanskih maraka BH Pošte za 2015. godinu, dana 27.02.2015. godine u promet je puštena poštanska marka „Bubamara“. Motiv bubamare spada u teme Fauna koje BH Pošta redovno izdaje u svojim filatelističkim programima.

Iako je još uvijek zima, bubamare preživljavaju uglavnom ispod suhe kore drveća. Samo u srednjoj Evropi ima oko 80 vrsta bubamara. Iako žive svuda u svijetu, najviše su zastupljene na područjima umjerene klime, u Evropi i Sjevernoj Americi. U velikom broju nalazimo ih na površinama koje je čovjek već promijenio, kao na primjer u zapuštenim vrtovima, zaštićenim nasadima i neobrađenim površinama, gdje ima mnogo kopriva i ostalog samoniklog bilja.

Životni vijek im je oko godinu dana.

Za 2015. godinu pripremljen je bogat i interesantan filatelistički program iz oblasti faune i flore, jubileja, dječijih maraka, kulturno-istorijskog naslijeđa, itd. Sva izdanja poštanskih maraka možete pronaći u našem Albumu, na: http://www.nova.nova.posta.ba/marke/1/25/24.html

ili na stranici Postshopa: https://www.posta.ba/postshop/ .

Cijeli program prigodnih poštanskih maraka za 2015. godinu možete vidjeti na:

http://www.nova.nova.posta.ba/stranica/1/25/23.html