Stari Grad Sokolac MARKA
Stari Grad Sokolac MARKA
Stari Grad Sokolac FDC
Stari Grad Sokolac MARKA Stari Grad Sokolac FDC

Ovih dana iz štampe je izašla nova poštanska marka BH Pošte sa motivom kulturno-historijskog naslijeđa. Riječ je, naime, o Starom gradu Sokolac, nacionalnom spomeniku Bosne i Hercegovine, koji se zasluženo našao kao motiv na marki.
Stari grad Sokolac strši iznad istoimenog mjesta sa sjeverne strane na padinama prema Golubićkom polju, a s druge, južne strane, na strmoj stijeni iznad naselja i potoka Dobrenice. Dobro je očuvan i u ambijantalnom, kulturnom, historijskom i turističkom smislu vrlo je zanimljiv i vrijedan spomenik kulture. Grad se prvi put spominje 1369. godine kao “Sokol”, a tvrdi se da je izgrađen 1020. Godine. U galeriji njegovih gospodara susrećemo knezove Frankopane, Ivana Korivna, Orloviće i Kerečane. Nakon pada Bihaća pod osmansku vlast 1592. godine, u Sokocu je namješten ćehaja, pomoćnik bihaćkog kapetana i sve vrijeme će ovaj grad biti isključivo vojno uporište, sve do 1878. godine kada ga napušta vojna posada. Njegovu očuvanost možemo zahvaliti entuzijazmu bihaćkog okružnog načelnika Lothara von Berksa, koji je 1898. godine dao obnoviti Sokolac i staviti ga iste godine na turističku ponudu Bihaća.
Poštansku marku “Stari grad Sokolac” izradili smo u 10.000 primjeraka, nominalne vrijednosti 1.50 KM, broj maraka u tabaku je 10, a autori su Tamer Lučarević i Almir Kurtović. Odštampan je i prigodan FDC koverat u tiražu od 150 komada, vrijednosti po 2 KM.
Sve poštanske marke BH Pošte možete naći na našim šalterima ili na: https://postshop.posta.ba/