Ema – PKI
Ema – PKI
Ema – PKI

Pravna lica će kvalificirane elektronske potvrde moći uskoro preuzeti u BH Pošti

„JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo je izgradila infrastrukturu javnih kriptografskih ključeva – Public Key Infrastructure – PKI i u smislu Zakona o elektronskom potpisu, prisutna je kao ovjerilac koji pruža usluge izdavanja kvalificiranih elektronskih potvrda i upravljanja životnim ciklusom elektronskih potvrda, pod imenom: Ovjerilac JP BH POŠTA.

Zahvaljujući zalaganju menadžmenta i zaposlenika BH Pošte, uspjeli su dobiti zvaničnu dozvolu Ministarstva prometa i komunikacija BiH, te postati izdavač kvalificiranih elektronskih potvrda u skladu sa zakonskim propisima, općim aktima i uputstvima koji regulišu ovu oblast.

Kvalificirane elektronske potvrde koje će izdavati “JP BH POŠTA” u skladu su s eIDAS uredbom Evropske unije („Uredba broj 910/2014) i odgovarajućim međunarodnim standardima i preporukama, kao i drugim standardima, dokumentima i preporukama, koji se odnose na izdavanje kvalificiranih elektronskih potvrda.

BH Pošta će tako, kao jedan od lidera domaće ekonomije, doprinijeti razvoju digitalnih rješenja za poboljšanje procesa javnih nabavki u BiH, te što bržem uspostavljanju e-uprave, što još jednom potvrđuje njihovu odluku da budu društveno odgovorna kompanija i, kao takva, primjer drugim domaćim kompanijama.

S obzirom na to da će svi obveznici PDV- a u Bosni Hercegovini u narednom periodu trebati posjedovati digitalni certifikat za digitalno poslovanje, BH Pošta je donijela odluku da na ovaj način pomogne Upravi za indirektno oporezivanje BiH kako bi se međunarodni standardi što prije počeli implementirati.

BH Pošta napominje da će javni kriptografski ključevi – PKI biti dostupni u administrativnim centrima BH Pošte u Sarajevu, Tuzli, Zenici, Bihaću, Mostaru, Travniku i Goraždu, te u BH Pošti u Brčkom, sa tendencijom da se ova usluga uskoro proširi na sve opštinske pošte.

“JP BH POŠTA” d.o.o Sarajevo