FDC Bijela Vrba
FDC Bijela Vrba
FDC Vilinski Konjic
Vilinski Konjic MARKA
Bijela Vrba BLOK
FDC Bijela Vrba FDC Vilinski Konjic Vilinski Konjic MARKA Bijela Vrba BLOK

Ovih dana iz štampe izlaze dvije prigodne poštanske marke sa motivom Flora i Fauna. Riječ je o marki sa ilustracijom Bijele vrbe (Salix alba) koja je rasprostranjena u srednjoj i južnoj Evropi, u srednjoj Aziji i sjevernoj Africi. Korisna je medonosna biljka, naročito one koje rastu u močvarnim-plavnim područjima, jer se medenje ovdje višestruko povećava. Redoviti je mediša, medi svake godine, izuzeci su u vremenskim neprilikama. Marka Bijele vrbe odštampana je u tiražu od 10.000 primjeraka, a autor je naš dizajner Abdulah Branković. Odštampan je i prigodan FDC koverat.

Druga poštanska marka je sa motivom Vilinskog konjica čiji je autor dizajner BH Pošte, Tamer Lučarević. Nominalna vrijednost marke je 1 KM, izlazi u 10.000 primjeraka, a odštampan je i prigodan koverat. Vilinski konjic spada među najstarije poznate insekte na Zemlji čiji su fosilni nalazi stariji od 300 miliona godina. Postojali su prije dinosaurusa. Danas se smatra da na Zemlji postoji oko 6.000 vrsta vilinskih konjica, a u BiH su do sada su registrovane 64 vrste i to najviše u južnoj Hercegovini.