Kamioni1
Kamioni1
Kamioni2
Kamioni3
Kamioni4
Kamioni5
Kamioni1 Kamioni2 Kamioni3 Kamioni4 Kamioni5

BH Pošta bogatija je za dva kamiona koja će biti korištena za prevoz i dostavu pošiljaka u sklopu usluge BH Post Express. Radi se o dva kamiona sa sandukom marke MAN. Njihova nosivost je 5,6 tona, a zapremina 40,5m³.

Kamioni posjeduju utovarnu rampu namijenjenu za podizanje tereta sa nivoa tla na nivo tovarnog prostora i spuštanje tereta sa tovarnog prostora na tlo kapaciteta 1500 kg.

Vozila će se koristiti za prevoz pošiljaka na linijama gdje dosadašnji transpotni kapaciteti kako po nosivosti tako i po zapremini tovarnog prostora, nisu mogli odgovoriti zahtjevu.

Kamioni su nabavljeni prvenstveno da bi BH Pošta mogla odgovoriti zahtjevima tržišta za pružanje usluge brze pošte – BH PostExpress koja je u prošloj godini ostvarila rast 99,5% u odnosu na 2017. godinu. Rast je nastavljen i u 2019. godini, što je i rezultiralo nabavkom ovih kamiona.

Kamioni će se koristiti i u međuoperaterskoj razmjeni zaključaka kako u okviru usluge brze pošte tako i u okviru ostalih poštanskih pošiljaka, gdje je takođe zabilježena potreba za vozilima  većeg kapaciteta.

Kamioni su raspoređeni u Centar pošta Tuzla i Glavni poštanski centar Sarajevo.