Vozila 2
Vozila 2
Vozila 2

BH Pošta nastavlja sa aktivnostima modernizacije voznog parka u skladu sa evropskim i svjetskim trendovima čiji je dugoročni cilj i zaštita životne okoline. Tako je na osnovu Konkursa koji je i ove godine raspisao Fond za zaštitu okoliša FBiH, BH Pošta ponovo dobila sredstva za nabavku novih ili zamjenu transportnih vozila na benzinske i dizelske motore sa tzv. green – ekološki prihvatljivim hibridnim vozilima.

U sklopu novog zajedničkog projekta „JP BH Pošta” d.o.o. Sarajevo i Fonda za zaštitu okoliša FBiH ponovo smo pokazali društvenu odgovornost konkurišući za sredstva ovog fonda koja su namijenjena isključivo u svrhu nabavljanja hibridnih dostavnih vozila. Fond je, kao i u nekoliko navrata do sada, prepoznao želju BH Pošte da se istakne u humanoj misiji zaštite životne sredine nabavkom hibridnih dostavnih vozila.

Ekološka vozila koja BH Pošta koristi za transport pošiljaka osim toga što utiču na zaštitu životne sredine, imaju za cilj i ostvarenje ušteda. Također, želimo dati primjer i drugim domaćim kompanijama, posebno javnim preduzećima, da krenu istim putem i daju doprinos u zaštiti okoliša i smanjenju emisije štetnih čestica u zraku.

BH Pošta, kao društveno odgovorna kompanija, na čelu sa generalnim direktorom mr.sci. Mirsadom Mujićem prva je kompanija u BiH koja intenzivno uvodi hibridna i električna vozila u tehnološkom i dostavnom procesu, što je danas svjetski trend u poslovanju.

„Zbog velikog voznog parka i velikog obima posla sa upotrebom ove vrste vozila povećat ćemo našu efikasnost i ostvariti značajne uštede. S obzirom da poslujemo pozitivno imamo prostora da i u budućnosti radimo na ovakvim i sličnim projektima od šireg društvenog značaja, u skladu sa evropskim i svjetskim standardima. Očekujemo i računamo na podršku Fonda i u realizaciji budućih projekata”, istakao je generalni direktor BH Pošte Mirsad Mujić.

Opredjeljenje BH Pošte za nabavku hibridnih vozila, bicikala i motocikala na električni pogon otvara nam put za još širu upotrebu ove vrste vozila, pa tako i sami kontinuirano izdvajamo sredstva za obnavljanje hibridnog voznog parka koji nam je neophodan u svakodnevnom radu.