Euromedia BLOK126
Euromedia BLOK126
Euromedia FDC
Euromedia BLOK126 Euromedia FDC

BH Pošta prvi put izdaje marku pod okriljem Mediteranske poštanske unije koja je osnovana 2011. godine, a čija je Bosna i Hercegovina punopravna članica. Radi se o organizaciji poštanskih operatera sa područja Sredozemlja, a pod okriljem Svjetske poštanske unije. Poštanski operateri osjetili su potrebu udružiti se u organizaciju EUROMED POSTAL, kako bi udruženi iskoristili svoju snagu, razvili se, te promicali zajedničke interese zemalja članica uz poboljšanje kvalitete pruženih usluga.

Ovogodinja tema za izradu poštanske marke za sve zemlje članice je Antički gradovi Mediterana. BH Pošta opredijelila se za izradu marke sa motivom „Antički mozaik iz rimske vile u Stocu kraj 2. početak 3. st. n.e.” Poštanska marka je odštampana u 10.000 primjeraka, nominalne vrijednosti 2,50 KM. Autor marke je naš dizajner, Tamer Lučarević. Odštampan je i FDC koverat i izrađen prigodan filatelistički žig prvog dana.

Mozaik sa personifikacijom godišnjih doba pronađen je u rimskoj vili u Stocu 1892. godine, a motiv koji je prikazan na poštanskoj marki predstavlja proljeće i to kroz ženski lik sa vijencem od cvijeća na glavi. Na FDC koverti prikazani su bronzani kalupi za izlijevanje raznih figura, simbola i dekorativnih elemenata (4.-3. st. p.n.e.) koji su pronađeni na gradu Daorsonu (helenistički grad u Ošanićima kod Stoca u kojem je živjelo ilirsko pleme Daorsi), jednim od rijetkih primjera urbanih centara mediteranskog tipa u našoj zemlji.

Predstavljeni mozaik i bronzani kalupi na ovom prigodnom poštanskom izdanju nalaze se na stalnim postavkama “Bosna i Hercegovina u prethistorijsko doba” i “Bosna i Hercegovina u antičko doba” na Odjeljenju za arheologiju u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine.

Izdanja poštanskih maraka pod okriljem EUROMED POSTAL-a biće uvrštena u sve naredne godišnje filatelističke programe BH Pošte.