Nabavka tečnih goriva za potrebe GD, GPC i CP Sarajevo

Datum objave: 30.01.2023.
Važi do: 13.03.2023.

JAVNI POZIV za pružanje usluge pravnog zastupanja u 2023. godini

Datum objave: 26.01.2023.
Važi do: 26.02.2023.

Štampa i isporuka poštanskih maraka za 2023. godinu

Datum objave: 16.01.2023.
Važi do: 13.02.2023.

Nabavka usluge održavanja kotlovnica u objektima CP Zenica

Datum objave: 04.01.2023.
Važi do: 13.01.2023.

ISPRAVKA – nabavka majica

Datum objave: 01.11.2022.
Važi do: 01.12.2022.

Usluga održavanja postojeće DMS aplikacije „JP BH POŠTA“ d.o.o Sarajevo

Datum objave: 21.10.2022.
Važi do: 31.10.2022.

ISPRAVKA – Nabavka usluga održavanja sistema i software aplikacije za praćenje vozila preko GPS-a nakon isteka garancije

Datum objave: 12.09.2022.
Važi do: 19.09.2022.

ISPRAVKA – Izvođenje radova na izgradnji,uređenju i opremanju šaltera u Grand City Ilidža

Datum objave: 09.09.2022.
Važi do: 21.09.2022.

Zamjena krovnog pokrivača i izrada termo fasade

Datum objave: 07.09.2022.
Važi do: 21.09.2022.

Izvođenje radova na izgradnji , uređenju i opremanju izdvojenog šaltera u Grand City Ilidža

Datum objave: 05.09.2022.
Važi do: 14.09.2022.

Obavjestenje o nabavci – Izrada termo fasade i zamjena vanjske stolarije

Datum objave: 15.06.2022.
Važi do: 29.06.2022.

Nabavka elektroničkog alata, materijala i pribora

Datum objave: 02.03.2022.
Važi do: 14.03.2022.

Popravka i servis Volkswagen vozila u ovlaštenom servisu

Datum objave: 23.02.2022.
Važi do: 07.03.2022.

Poziv za dostavljanje ponuda – Objave obavještenja, konkursa i oglasa u dnevnim novinama

Datum objave: 23.02.2022.
Važi do: 21.03.2022.

Nabavka tečnih goriva za potrebe voznog parka CP Mostar

Datum objave: 23.02.2022.
Važi do: 23.03.2022.

Nabavka tonera za HP printere i štampače

Datum objave: 22.02.2022.
Važi do: 18.03.2022.

Poziv za dostavu zahtjeva za učešće u postupku nabavke električne energije

Datum objave: 16.02.2022.
Važi do: 18.02.2022.

Tekuće održavanje vozila i mopeda

Datum objave: 16.02.2022.
Važi do: 25.02.2022.

Poziv za dostavljanje ponuda – seminari

Datum objave: 14.02.2022.
Važi do: 31.12.2022.

Nabavka beskonačnog offset papira u rolni za kontinuiranu višebojnu štampu

Datum objave: 14.02.2022.
Važi do: 11.03.2022.

Nabavka usluge tekućeg održavanja RICOH INK-JET sistema za kontinuiranu štampu

Datum objave: 11.02.2022.
Važi do: 23.03.2022.

Nabavka i implementacija software-a za upravljanje pristupnim politikama

Datum objave: 11.02.2022.
Važi do: 21.02.2022.

ISPRAVKA nabavke kancelarijskog materijala

Datum objave: 11.02.2022.
Važi do: 18.02.2022.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – Obrasci za dalju prodaju

Datum objave: 11.02.2022.
Važi do: 25.02.2022.

Nabavka usluge održavanja mopeda Piaggio

Datum objave: 10.02.2022.
Važi do: 23.02.2022.

Servisiranje i održavanje rashladnih uređaja

Datum objave: 09.02.2022.
Važi do: 24.02.2022.

Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

Datum objave: 08.02.2022.
Važi do: 21.02.2022.

Nabavka usluge održavanja kovertirki KERN 2500-1, KERN 2500-2, KERN 3500 uključujući kater K996

Datum objave: 31.01.2022.
Važi do: 03.03.2022.

Nabavka električne energije za potrebe Centra pošta Bihać, Sarajevo i Tuzlu

Datum objave: 12.01.2022.
Važi do: 07.02.2022.

Nabavka i isporuka poštanskih obrazaca

Datum objave: 12.01.2022.
Važi do: 09.02.2022.

Nabavka i implementacija software-(AccessPolicyManager-APM)

Datum objave: 11.01.2022.
Važi do: 24.01.2022.

Sanacija nadstrešnice u Glavnom poštanskom centru

Datum objave: 31.12.2021.
Važi do: 12.01.2022.

ISPRAVKA nabavke kancelarijskog materijala

Datum objave: 28.12.2021.
Važi do: 26.01.2022.

ISPRAVKA – Nabavka tečnih goriva

Datum objave: 27.12.2021.
Važi do: 05.01.2022.

Nabavka autodijelova

Datum objave: 27.12.2021.
Važi do: 21.01.2022.

Nabavka kancelarijskog materijala

Datum objave: 23.12.2021.
Važi do: 09.01.2022.

Nabavka koverata za mašinsko pakovanje

Datum objave: 15.12.2021.
Važi do: 14.01.2022.

Izvođenje radova rekonstrukcije krova na objektu pošte 75350 Srebrenik

Datum objave: 13.12.2021.
Važi do: 07.01.2022.

Nabavka PKI infrastrukture za izdavanje javnih kvalifikovanih elektronskih potvrda

Datum objave: 09.12.2021.
Važi do: 17.01.2002.

Uređenje pšoslovnog prostora

Datum objave: 07.12.2021.
Važi do: 17.12.2021.

ISPRAVKA obavještenja br. – 24902-7-3-43-8-19-21

Datum objave: 03.12.2021.
Važi do: 17.12.2021.

Nabavka štampača i mrežne opreme

Datum objave: 26.11.2021.
Važi do: 23.12.2021.

Nabavka tečnih goriva

Datum objave: 17.11.2021.
Važi do: 15.12.2021.

Nabavka el.energije za potrebe Centre pošta Bihać Sarajevo i Tuzlu

Datum objave: 16.11.2021.
Važi do: 13.12.2021.

Nabavka pravnih usluga-posredovanje i zastupanje

Datum objave: 15.11.2021.
Važi do: 30.11.2021.

Radovi, Građevinske instalacije, Instaliranje električnih instalacija i priključaka (sklopova)

Datum objave: 11.11.2021.
Važi do: 01.12.2021.

PRAVNE USLUGE – posredovanje i zastupanje

Datum objave: 01.11.2021.
Važi do: 30.11.2021.

Nabavka robe tečnog goriva za motorna vozila i mopede CP Bihać ponovljeni postupak za lot 3,lot 4,lot 5 i lot 7

Datum objave: 28.10.2021.
Važi do: 28.11.2021.

Nabavka usluga naprednog održavanja u domeni računarskih mreža i sistemskog software-a

Datum objave: 26.10.2021.
Važi do: 08.11.2021.

Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Društva

Datum objave: 08.10.2021.
Važi do: 05.11.2021.

ISPRAVKA – Zamjena dizalica topline na klima postrojenju

Datum objave: 27.09.2021.
Važi do: 07.10.2021.

Nabavka tečnih goriva (Dizel i BMB) i ulja za motocikle (Dvotaktol i Full sisntetičko ulje)

Datum objave: 23.09.2021.
Važi do: 20.10.2021.

Nabavka električne energije za potrebe Centra pošta Bihać

Datum objave: 22.09.2021.
Važi do: 18.10.2021.

Nabavka dizalica topline na klima postrojenju

Datum objave: 21.09.2021.
Važi do: 30.09.2021.

Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji prostorija Hibridne pošte

Datum objave: 17.09.2021.
Važi do: 27.09.2021.

Usluga tekućeg održavanja zgrada

Datum objave: 16.09.2021.
Važi do: 27.09.2021.

Nabavka usluge transporta i zaštite novca u transportu za potrebe Centra pošta Zenica

Datum objave: 14.09.2021.
Važi do: 21.09.2021.

Rekonstrukciju nadstrešnice ulazne kapije i pretovarne rampe u objektu Pošte 72102 Zenica

Datum objave: 14.09.2021.
Važi do: 21.09.2021.

Izvođenje radova na adaptaciji dijela prostora pošte 71160 Sarajevo – Alipašino polje

Datum objave: 08.09.2021.
Važi do: 20.09.2021.

Izvođenje radova na adaptaciji , enterijeru i opremanju poštanske jedinice

Datum objave: 27.08.2021.
Važi do: 09.09.2021.

Usluga održavanja i servisiranja teretnih i putničkih motornih vozila voznog parka Centra pošta Tuzla

Datum objave: 26.08.2021.
Važi do: 22.09.2021.

Nabavka usluge agencije za zaštitu – čuvarski poslovi

Datum objave: 25.08.2021.
Važi do: 20.09.2021.

Nabavka ručnih čeličnih žigova

Datum objave: 25.08.2021.
Važi do: 08.09.2021.

Revizija finasijskih izvještaja uključujući i reviziju informacionih tehnologija za 2021.-2023 godinu

Datum objave: 25.08.2021.
Važi do: 06.09.2021.

Nabavka reklamno promotivnih materijala

Datum objave: 20.08.2021.
Važi do: 31.08.2021.

Izvođenje molersko farbarskih radova

Datum objave: 12.08.2021.
Važi do: 23.08.2021.

Nabavka kancelarijskog inventara – Metalni kancelarijski inventar

Datum objave: 03.08.2021.
Važi do: 27.08.2021.

ISPRAVKA – Nabavka usluge prijevoza poštanskih zaključaka

Datum objave: 30.07.2021.
Važi do: 04.08.2021.

Nabavka ljetne i zimske službene obuće

Datum objave: 16.07.2021.
Važi do: 10.08.2021.

Nabavka i isporuka peleta

Datum objave: 15.07.2021.
Važi do: 29.07.2021.

Obavještenje o nabavci – Nabavka mobilnih terminalnih uređaja

Datum objave: 13.07.2021.
Važi do: 09.08.2021.

Obavještenje_o_nabavci – Prijevoz poštanskih zaključaka

Datum objave: 12.07.2021.
Važi do: 30.07.2021.

Obavještenje o nabavci – Popravak sistema vodovoda, kanalizacije i centralnog grijanja

Datum objave: 12.07.2021.
Važi do: 28.07.2021.

Obavještenje_o_nabavci – Djelimična adaptacija prostora u objektu PTT škole

Datum objave: 08.07.2021.
Važi do: 19.07.2021.

Obavještenje o nabavci – Rezervni dijelovi za motocikle CP Tuzla

Datum objave: 08.07.2021.
Važi do: 19.07.2021.

Obavještenje o nabavci – Nabavka autoguma

Datum objave: 07.07.2021.
Važi do: 02.08.2021.

Obavještenje o nabavci – Nabavka drvenog peleta za CP Zenica

Datum objave: 07.07.2021.
Važi do: 15.07.2021.

Obavještenje o nabavci -Izrada glavnog projekta adaptacije dijela objekta Pošte 71300 Visoko

Datum objave: 07.07.2021.
Važi do: 15.07.2021.

Obavještenje o nabavci – Usluge osiguranja od autoodgovornosti i kasko osiguranja

Datum objave: 02.07.2021.
Važi do: 29.07.2021.

Ispravka obavještenja o nabavci – Zamjena rasvjete

Datum objave: 28.06.2021.

Revizija finansijskih izvještaja

Datum objave: 22.06.2021.
Važi do: 07.07.2021.

Nabavka usluge iznajmljivanja radne snage

Datum objave: 22.06.2021.
Važi do: 19.07.2021.

Zamjena rasvjete LED panela u objektima Centra pošta Tuzla

Datum objave: 18.06.2021.
Važi do: 05.07.2021.

Usluge tekućeg održavanja zgrada Centra pošta Tuzla

Datum objave: 17.06.2021.
Važi do: 02.07.2021.

Izvođenje radova – Sanacija nadstrešnice u Glavnom poštanskom centru

Datum objave: 11.06.2021.
Važi do: 24.06.2021.

Nabavka putničkog motornog vozila putem operativnog lizinga

Datum objave: 11.06.2021.
Važi do: 06.07.2021.

Nabavka usluge produžetka tehničke podrške proizvođača za Veeam i Vmware software

Datum objave: 10.06.2021.
Važi do: 05.07.2021.

Nabavka usluge redovnog servisiranja i održavanja plamenika u kotlovnicama i plinskih bojlera

Datum objave: 07.06.2021.
Važi do: 18.06.2021.

Nabavka hibridnih dostavnih vozila

Datum objave: 01.06.2021.
Važi do: 29.06.2021.

Nabavka samoljepljivih naljepnica

Datum objave: 28.05.2021.
Važi do: 08.06.2021.

Nabavka robe za servisiranje fotokopir aparata KONICA MINOLTA

Datum objave: 27.05.2021.
Važi do: 09.06.2021.

Nabavka i sukcesivna isporuka rezervnih dijelova za motocikle

Datum objave: 27.05.2021.
Važi do: 11.06.2021.

Nabavka kancelarijskog inventara

Datum objave: 25.05.2021.
Važi do: 21.06.2021.

Nabavka robe čvrstog goriva peleta

Datum objave: 25.05.2021.
Važi do: 28.06.2021.

Izvođenje radova na adaptaciji ,enterijeru i opremanju poštanske jedinice sa ciljem povećanja sigurnosti objekta pošte

Datum objave: 25.05.2021.
Važi do: 08.06.2021.

Obavjestenje o nabavci – Održavanje i servisiranje vozila za potrebe Centra pošta Travnik

Datum objave: 18.05.2021.
Važi do: 28.05.2021.

Obavjestenje o nabavci – Nabavka autoguma

Datum objave: 17.05.2021.
Važi do: 14.06.2021.

Obavještenje o nabavci – Rezervni dijelovi za mopede

Datum objave: 11.05.2021.
Važi do: 26.05.2021.

Obavještenje o nabavci – Održavanja sistema i sotwer aplikacije za praćenje vozila preko GPS-a nakon isteka garancije

Datum objave: 10.05.2021.
Važi do: 03.06.2021.

Obavještenje o nabavci – Nabavka tečnog goriva CP Bihać

Datum objave: 05.05.2021.
Važi do: 09.06.2021.

Nabavka routerlicenci za napredne servise

Datum objave: 30.04.2021.
Važi do: 28.05.2021.

Redovno servisiranje vozila

Datum objave: 27.04.2021.
Važi do: 12.05.2021.

ISPRAVKA – Nabavka rezervnih dijelova za motocikle

Datum objave: 15.04.2021.
Važi do: 26.04.2021.

Nabavka elektrotehničkog materijala za tekuće održavanje

Datum objave: 14.04.2021.
Važi do: 27.04.2021.

Nabavka rezervnih dijelova za motocikle Tomos i Piaggio Liberty

Datum objave: 14.04.2021.
Važi do: 25.04.2021.

Nabavka tečnih goriva

Datum objave: 14.04.2021.
Važi do: 10.05.2021.

Nabavka i ugradnja rezervnih auto dijelova

Datum objave: 12.04.2021.
Važi do: 04.05.2021.

Nabavka i isporuka tečnih goriva

Datum objave: 12.04.2021.
Važi do: 26.04.2021.

ISPRAVKA OBAVJEŠETENJA BR. 238-1-2-205-8-53-21

Datum objave: 09.04.2021.
Važi do: 05.05.2021.

Nabavka usluga održavanja kovertirki KERN 2500-1, KERN 2500-2, KERN 3500 uključujući kater K996

Datum objave: 08.04.2021.
Važi do: 03.05.2021.

Nabavka Microsoft SQL Server 2019 i Exchange 2019 licenci

Datum objave: 07.04.2021.
Važi do: 30.04.2021.

Nabavka teretnih vozila

Datum objave: 02.04.2021.
Važi do: 30.04.2021.

ISPRAVKA – Nabavka putničkih motornih vozila

Datum objave: 23.03.2021.
Važi do: 26.03.2021.

Nabavka materijala za čišćenje i održavanje uredskih prostorija

Datum objave: 17.03.2021.
Važi do: 12.04.2021.

Usluge redovnog servisiranja motornih vozila

Datum objave: 10.03.2021.
Važi do: 19.03.2021.

ISPRAVKA – Nabavka tonera i kertridža

Datum objave: 10.03.2021.
Važi do: 15.03.2021.

Nabavka tečnog goriva

Datum objave: 10.03.2021.
Važi do: 12.04.2021.

Redovno servisiranje motorni vozila

Datum objave: 08.03.2021.
Važi do: 19.03.2021.

Nabavka lož ulja

Datum objave: 03.03.2021.
Važi do: 31.03.2021.

ISPRAVKA – servisiranja i održavanja rashladnih uređaja

Datum objave: 02.03.2021.
Važi do: 12.03.2021.

Nabavka putničkih motornih vozila

Datum objave: 26.02.2021.
Važi do: 26.03.2021.

Nabavka potpunog kasko osiguranja za novonabavljena vozila

Datum objave: 25.02.2021.
Važi do: 08.03.2021.

Nabavka autodijelova

Datum objave: 25.02.2021.
Važi do: 11.03.2021.

ISPRAVKA – Nabavka beskonačnih predštampanih obrazaca sa ljepilom i rasterom

Datum objave: 24.02.2021.
Važi do: 25.03.2021.

Nabavka tekućeg održavanja higijene

Datum objave: 24.02.2021.
Važi do: 22.03.2021.

ISPRAVKA – Nabvka i servisiranje rashladnih uređaja

Datum objave: 23.02.2021.
Važi do: 05.03.2021.

Nabavka usluga održavanja printera OCE VarioStream 7450c i OCE VarioStream 4400

Datum objave: 22.02.2021.
Važi do: 09.03.2021.

Nabavka beskonačnih predštampanih obrazaca

Datum objave: 22.02.2021.
Važi do: 18.03.2021.

Nabavka letaka za potrebe Službe Hibridna pošta

Datum objave: 18.02.2021.
Važi do: 15.03.2021.

Nabavka usluge servisiranja i održavanja rashladnih uređaja

Datum objave: 17.02.2021.
Važi do: 26.02.2021.

Usluga održavanja sa ugradnjom rezervnih dijelova teretnih motornih vozila marke VW

Datum objave: 17.02.2021.
Važi do: 26.02.2021.

Nabavka usluge osiguranja zaposlenika

Datum objave: 17.02.2021.
Važi do: 11.03.2021.

Nabavka putničkog motornog vozila

Datum objave: 04.02.2021.
Važi do: 15.02.2021.

Nabavka obrazovnih seminara stručnog usavršavanja

Datum objave: 03.02.2021.
Važi do: 31.12.2021.

ISPRAVKA – Nabavka i ugradnja opreme za videonadzor

Datum objave: 26.01.2021.
Važi do: 15.02.2021.

Nabavka i ugradnja rezernih dijelova teretnih i putničkih motornih vozila

Datum objave: 25.01.2021.
Važi do: 17.02.2021.

Nabavka usluga tekućeg održavanja vozila i mopeda

Datum objave: 19.01.2021.
Važi do: 03.02.2021.

Nabavka i isporuka poštanskih obrazaca

Datum objave: 12.01.2021.
Važi do: 05.02.2021.

Nabavka jednokratnih zaštitnih maski

Datum objave: 05.01.2021.
Važi do: 15.01.2021.

Nabavka tonera

Datum objave: 29.12.2020.
Važi do: 25.01.2021.

Štampa i isporuka poštanskih maraka

Datum objave: 28.12.2020.
Važi do: 19.01.2021.

Usluge unajmljivanje cut-sheet printera

Datum objave: 17.12.2020.
Važi do: 29.12.2020.

Nabavka pravnih usluga – posredovanje i zastupanje

Datum objave: 26.11.2020.
Važi do: 30.11.2021.

Nabavka blindiranog pulta

Datum objave: 08.12.2020.
Važi do: 21.12.2020.

Nabavka usluge osiguranja

Datum objave: 07.12.2020.
Važi do: 31.12.2020.

Usluge, Usluge istrage i osiguranja, osim usluga oklopnih vozila

Datum objave: 01.12.2020.
Važi do: 10.12.2020.

Nabavka računara i monitora

Datum objave: 30.11.2020.
Važi do: 28.12.2020.

ISPRAVKA – nabavka sredstava za dezinfekciju

Datum objave: 30.11.2020.
Važi do: 11.12.2020.

Nabavka robe materijala za održavanje objekata

Datum objave: 20.11.2020.
Važi do: 04.12.2020.

ispravka – Nabavka i ugradnja opreme za videonadzor

Datum objave: 13.11.2020.
Važi do: 07.12.2020.

Nabavka reklamno-promotivnih materijala

Datum objave: 09.11.2020.
Važi do: 17.11.2020.

Usluge zakupa oglasnog prostora na Federalnoj TV

Datum objave: 03.11.2020.

ISPRAVKA – Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Datum objave: 26.10.2020.
Važi do: 02.11.2020.

ISPRAVKA – Nabavka električne energije

Datum objave: 21.10.2020.
Važi do: 16.11.2020.

Zakup usluge dodavanja promotivnih stikera

Datum objave: 13.10.2020.
Važi do: 21.10.2020.

NABAVKA SOFTVERA ZA KREACIJU I OBRADU GRAFIČKOG DIZAJNA

Datum objave: 05.10.2020.
Važi do: 14.10.2020.

Nabavka jednokratnih zaštitnih maski

Datum objave: 24.09.2020.
Važi do: 07.10.2020.

Nabavka ručnih čelični žigova i tinte

Datum objave: 21.09.2020.
Važi do: 05.10.2020.

Nabavka usluga iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu

Datum objave: 18.09.2020.
Važi do: 12.10.2020.

Nabavka jednokratnih zaštitnih maski

Datum objave: 17.08.2020.
Važi do: 28.08.2020.

Nabavka usluga dezinsekcije i deratizacije

Datum objave: 17.08.2020.
Važi do: 14.09.2020.

IZVJEŠTAJ – Nabavka i isporuka uglja

Datum objave: 13.08.2020.

Nabavka usluga tekućeg održavanja vozila i mopeda

Datum objave: 12.08.2020.
Važi do: 02.09.2020.

Nabavka materijala za čišćenje

Datum objave: 10.08.2020.
Važi do: 02.09.2020.

Nabavka elektrotehničkog materijala, elektroničkog alata i pribora

Datum objave: 28.07.2020.
Važi do: 06.08.2020.

ISPRAVKA – Nabavka koverata za potrebe službe Hibridna pošta

Datum objave: 27.07.2020.
Važi do: 03.09.2020.

Nabavka i ugradnja automatskih kliznih vrata

Datum objave: 24.07.2020.
Važi do: 04.08.2020.

Redovno servisiranje i održavanje plamenika u kotlovnicama i plinskih bojlera

Datum objave: 15.07.2020.
Važi do: 28.07.2020.

ISPRAVKA – nabavka robe za održavanje tehničke ispravnosti i funkcionalnosti objekata

Datum objave: 15.07.2020.

Obavještenje o nabavci – Nabavka predštampanih obrazaca za potrebe Službe Hibridna pošta

Datum objave: 03.07.2020.
Važi do: 29.07.2020.

Obavještenje o nabavci – Nabavka usluge prijevoza poštanskih zaključaka/vreća/

Datum objave: 03.07.2020.
Važi do: 16.07.2020.

Obavještenje o nabavci – Nabavka opreme za zaštitu od požara

Datum objave: 03.07.2020.
Važi do: 14.07.2020.

Obavještenje o nabavci-Nabavka i isporuka uglja za pošte Centra pošta Tuzla

Datum objave: 24.06.2020.
Važi do: 08.07.2020.

Obavještenje o nabavci-Izvođenje radova na formiranju i opremanju izdvojenog šaltera u BCC

Datum objave: 24.06.2020.
Važi do: 08.07.2020.

Obavještenje o nabavci-Nabavka i ugradnja automatskih kliznih vrata

Datum objave: 23.06.2020.
Važi do: 07.07.2020.

Nabavka usluge prijevoza poštanskih zaključaka-vreća

Datum objave: 09.06.2020.
Važi do: 22.06.2020.

Nabavka reklamnih tabli, stalaka i okvirova

Datum objave: 09.06.2020.
Važi do: 25.06.2020.

Nabavka autodijelova

Datum objave: 18.05.2020.
Važi do: 01.06.2020.

Nabavka i isporuka rezervnih dijelova održavanje motocikala

Datum objave: 18.05.2020.
Važi do: 03.06.2020.

ISPRAVKA – nabavka predštampanih obrazaca

Datum objave: 08.05.2020.
Važi do: 15.05.2020.

Nabavka čvrstog goriva peleta

Datum objave: 28.04.2020.
Važi do: 01.06.2020.

Izvođenje molersko farbarskih radova

Datum objave: 28.04.2020.
Važi do: 07.05.2020.

Nabavka tečnih goriva za motorna vozila i mopede

Datum objave: 23.04.2020.
Važi do: 19.05.2020.

ISPRAVKA – Nabavka zimske službene odjeće.pdf

Datum objave: 23.04.2020.
Važi do: 06.05.2020.

Održavanje sistema tehničke zaštite

Datum objave: 07.04.2020.
Važi do: 15.04.2020.

Nabavka dijelova i servisiranje vozila

Datum objave: 03.04.2020.
Važi do: 22.04.2020.

Nabavka roba za održavanje tehničke ispravnosti i funkcionalnosti objekata

Datum objave: 02.04.2020.
Važi do: 27.04.2020.

Usluge prijevoza pošte kopnom i zrakom, osim usluga željezničkog transporta

Datum objave: 17.03.2020.
Važi do: 26.03.2020.

Sistematski pregled radnika – CP Travnik

Datum objave: 16.03.2020.

ISPRAVKA – Nabavka materijala za čišćenje i održavanje uredskih prostorija

Datum objave: 13.03.2020.
Važi do: 30.03.2020.

Nabavka beskonačnog offset papira u rolni za kontinuiranu višebojnu štampu

Datum objave: 13.03.2020.
Važi do: 07.04.2020.

Usluga održavanja sistema i sotwer aplikacije za praćenje vozila preko GPS-a

Datum objave: 12.03.2020.
Važi do: 23.03.2020.

Nabavka usluge održavanja RICOH ink-jet sistema

Datum objave: 12.03.2020.
Važi do: 06.04.2020.

Nabavka ljetne i zimske službene obuće

Datum objave: 12.03.2020.
Važi do: 06.04.2020.

ISPRAVKA – usluge prijevoza poštanskih zaključaka-vreća

Datum objave: 09.03.2020.
Važi do: 18.03.2020.

NABAVKA SREDSTAVA ZA VANJSKI TRANSPORT- Mopedi sa poluautomatskim mjenjačem

Datum objave: 09.03.2020.
Važi do: 31.03.2020.

Nabavka pretplate na antivirusnu definiciju Kaspersky software

Datum objave: 28.02.2020.
Važi do: 24.03.2020.

ISPRAVKA – Servisiranja i održavanja rashladnih uređaja

Datum objave: 20.02.2020.
Važi do: 28.02.2020.

Usluge tekućeg održavanja zgrada Centra pošta Tuzla

Datum objave: 14.02.2020.
Važi do: 21.02.2020.

Usluge prijevoza pošte kopnom i zrakom, osim usluga željezničkog transporta

Datum objave: 13.02.2020.
Važi do: 12.03.2020.

Nabavka lož ulja

Datum objave: 07.02.2020.
Važi do: 05.03.2020.

Objave obavještenja i konkursa

Datum objave: 06.02.2020.
Važi do: 31.12.2020.

ISPRAVKA – nabavkA tonera za HP printere.pdf

Datum objave: 06.02.2020.
Važi do: 03.03.2020.

Sanacija i adpatacija mokrog čvora

Datum objave: 23.01.2020.
Važi do: 24.01.2020.

Nabavka sredstava za vanjski transport – mopedi

Datum objave: 21.01.2020.
Važi do: 17.02.2020.

Nabavka rezervnih dijelova za mopede

Datum objave: 20.01.2020.
Važi do: 31.01.2020.

Rekonstrukcija rasvjete i video nadzora – CP Zenica

Datum objave: 30.12.2019.
Važi do: 22.01.2020.

Održavanje teretnih i putničkih motornih vozila

Datum objave: 25.12.2019.
Važi do: 17.01.2020.

ISPRAVKA – Nabavka kancelarijskog i ostalog materijala

Datum objave: 20.12.2019.
Važi do: 26.12.2019.

Nabavka kancelarijskog i ostalog materijala

Datum objave: 16.12.2019.
Važi do: 20.12.2019.

Nabavka obaveznog osiguranja od autoodgovornosti

Datum objave: 16.12.2019.
Važi do: 19.12.2019.

Nabavka radova zamjena stolarije pošte 77320 Velika Kladuša

Datum objave: 05.12.2019.
Važi do: 19.12.2019.

Rekonstrukcija (adaptacija) portirnice i zamjena ulaznih vrata na objektu Poštanskog centra u CP Tuzla

Datum objave: 04.12.2019.
Važi do: 18.12.2019.

Zamjena krovnog pokrivača objekta pošte 77225 Tržačka Raštela

Datum objave: 03.12.2019.
Važi do: 17.12.2019.

Nabavka beskonačnih predštampanih obrazaca sa ljepilom i rasterom

Datum objave: 03.12.2019.
Važi do: 17.12.2019.

Nabavka tonera, ketridža, filmova i ribona za printere i štampače

Datum objave: 02.12.2019.
Važi do: 23.12.2019.