ISPRAVKA – Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Datum objave: 26.10.2020.
Važi do: 02.11.2020.

Ugradnja fasadne stolarije

Datum objave: 22.10.2020.
Važi do: 30.10.2020.

ISPRAVKA – Redovno servisiranje i održavanje plamenika u kotlovnicama i plinskih bojlera

Datum objave: 22.10.2020.
Važi do: 02.11.2020.

ISPRAVKA – Nabavka električne energije

Datum objave: 21.10.2020.
Važi do: 16.11.2020.

Nabavka električne energije

Datum objave: 14.10.2020.
Važi do: 09.11.2020.

Zakup usluge dodavanja promotivnih stikera

Datum objave: 13.10.2020.
Važi do: 21.10.2020.

Nabavka i sukcesivna isporuka tečnih goriva i dvotaktol ulja za motorna vozila i motocikle

Datum objave: 08.11.2020.
Važi do: 02.11.2020.

NABAVKA SOFTVERA ZA KREACIJU I OBRADU GRAFIČKOG DIZAJNA

Datum objave: 05.10.2020.
Važi do: 14.10.2020.

Nabavka jednokratnih zaštitnih maski

Datum objave: 24.09.2020.
Važi do: 07.10.2020.

Nabavka ručnih čelični žigova i tinte

Datum objave: 21.09.2020.
Važi do: 05.10.2020.

Nabavka usluga iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu

Datum objave: 18.09.2020.
Važi do: 12.10.2020.

Nabavka jednokratnih zaštitnih maski

Datum objave: 17.08.2020.
Važi do: 28.08.2020.

Nabavka usluga dezinsekcije i deratizacije

Datum objave: 17.08.2020.
Važi do: 14.09.2020.

IZVJEŠTAJ – Nabavka i isporuka uglja

Datum objave: 13.08.2020.

Nabavka usluga tekućeg održavanja vozila i mopeda

Datum objave: 12.08.2020.
Važi do: 02.09.2020.

Nabavka materijala za čišćenje

Datum objave: 10.08.2020.
Važi do: 02.09.2020.

Nabavka elektrotehničkog materijala, elektroničkog alata i pribora

Datum objave: 28.07.2020.
Važi do: 06.08.2020.

ISPRAVKA – Nabavka koverata za potrebe službe Hibridna pošta

Datum objave: 27.07.2020.
Važi do: 03.09.2020.

Nabavka i ugradnja automatskih kliznih vrata

Datum objave: 24.07.2020.
Važi do: 04.08.2020.

Redovno servisiranje i održavanje plamenika u kotlovnicama i plinskih bojlera

Datum objave: 15.07.2020.
Važi do: 28.07.2020.

ISPRAVKA – nabavka robe za održavanje tehničke ispravnosti i funkcionalnosti objekata

Datum objave: 15.07.2020.

Obavještenje o nabavci – Nabavka predštampanih obrazaca za potrebe Službe Hibridna pošta

Datum objave: 03.07.2020.
Važi do: 29.07.2020.

Obavještenje o nabavci – Nabavka usluge prijevoza poštanskih zaključaka/vreća/

Datum objave: 03.07.2020.
Važi do: 16.07.2020.

Obavještenje o nabavci – Nabavka opreme za zaštitu od požara

Datum objave: 03.07.2020.
Važi do: 14.07.2020.

Obavještenje o nabavci-Nabavka i isporuka uglja za pošte Centra pošta Tuzla

Datum objave: 24.06.2020.
Važi do: 08.07.2020.

Obavještenje o nabavci-Izvođenje radova na formiranju i opremanju izdvojenog šaltera u BCC

Datum objave: 24.06.2020.
Važi do: 08.07.2020.

Obavještenje o nabavci-Nabavka i ugradnja automatskih kliznih vrata

Datum objave: 23.06.2020.
Važi do: 07.07.2020.

Maintenance service of the BH POST RFID system for diagnostic monitoring of mail conveyance

Datum objave: 18.06.2020.
Važi do: 06.07.2020.

Usluga tekućeg održavanja RFID sistema BH POŠTE za dijagnostičko praćenje pošiljki

Datum objave: 18.06.2020.
Važi do: 06.07.2020.

Nabavka usluge prijevoza poštanskih zaključaka-vreća

Datum objave: 09.06.2020.
Važi do: 22.06.2020.

Nabavka reklamnih tabli, stalaka i okvirova

Datum objave: 09.06.2020.
Važi do: 25.06.2020.

Nabavka autodijelova

Datum objave: 18.05.2020.
Važi do: 01.06.2020.

Nabavka i isporuka rezervnih dijelova održavanje motocikala

Datum objave: 18.05.2020.
Važi do: 03.06.2020.

ISPRAVKA – nabavka predštampanih obrazaca

Datum objave: 08.05.2020.
Važi do: 15.05.2020.

Nabavka čvrstog goriva peleta

Datum objave: 28.04.2020.
Važi do: 01.06.2020.

Izvođenje molersko farbarskih radova

Datum objave: 28.04.2020.
Važi do: 07.05.2020.

Nabavka tečnih goriva za motorna vozila i mopede

Datum objave: 23.04.2020.
Važi do: 19.05.2020.

ISPRAVKA – Nabavka zimske službene odjeće.pdf

Datum objave: 23.04.2020.
Važi do: 06.05.2020.

Održavanje sistema tehničke zaštite

Datum objave: 07.04.2020.
Važi do: 15.04.2020.

Nabavka dijelova i servisiranje vozila

Datum objave: 03.04.2020.
Važi do: 22.04.2020.

Nabavka roba za održavanje tehničke ispravnosti i funkcionalnosti objekata

Datum objave: 02.04.2020.
Važi do: 27.04.2020.

Usluge prijevoza pošte kopnom i zrakom, osim usluga željezničkog transporta

Datum objave: 17.03.2020.
Važi do: 26.03.2020.

Sistematski pregled radnika – CP Travnik

Datum objave: 16.03.2020.

ISPRAVKA – Nabavka materijala za čišćenje i održavanje uredskih prostorija

Datum objave: 13.03.2020.
Važi do: 30.03.2020.

Nabavka beskonačnog offset papira u rolni za kontinuiranu višebojnu štampu

Datum objave: 13.03.2020.
Važi do: 07.04.2020.

Usluga održavanja sistema i sotwer aplikacije za praćenje vozila preko GPS-a

Datum objave: 12.03.2020.
Važi do: 23.03.2020.

Nabavka usluge održavanja RICOH ink-jet sistema

Datum objave: 12.03.2020.
Važi do: 06.04.2020.

Nabavka ljetne i zimske službene obuće

Datum objave: 12.03.2020.
Važi do: 06.04.2020.

ISPRAVKA – usluge prijevoza poštanskih zaključaka-vreća

Datum objave: 09.03.2020.
Važi do: 18.03.2020.

NABAVKA SREDSTAVA ZA VANJSKI TRANSPORT- Mopedi sa poluautomatskim mjenjačem

Datum objave: 09.03.2020.
Važi do: 31.03.2020.

Nabavka pretplate na antivirusnu definiciju Kaspersky software

Datum objave: 28.02.2020.
Važi do: 24.03.2020.

ISPRAVKA – Servisiranja i održavanja rashladnih uređaja

Datum objave: 20.02.2020.
Važi do: 28.02.2020.

Usluge tekućeg održavanja zgrada Centra pošta Tuzla

Datum objave: 14.02.2020.
Važi do: 21.02.2020.

Usluge prijevoza pošte kopnom i zrakom, osim usluga željezničkog transporta

Datum objave: 13.02.2020.
Važi do: 12.03.2020.

Nabavka lož ulja

Datum objave: 07.02.2020.
Važi do: 05.03.2020.

Objave obavještenja i konkursa

Datum objave: 06.02.2020.
Važi do: 31.12.2020.

ISPRAVKA – nabavkA tonera za HP printere.pdf

Datum objave: 06.02.2020.
Važi do: 03.03.2020.

Nabavka obrazovnih seminara stručnog usavršavanja radnika

Datum objave: 03.02.2020.
Važi do: 31.12.2020.

Poziv za dostavljanje ponuda – Sistematski pregled radnika

Datum objave: 28.01.2020.
Važi do: 14.02.2020.

Sanacija i adpatacija mokrog čvora

Datum objave: 23.01.2020.
Važi do: 24.01.2020.

Nabavka sredstava za vanjski transport – mopedi

Datum objave: 21.01.2020.
Važi do: 17.02.2020.

Nabavka rezervnih dijelova za mopede

Datum objave: 20.01.2020.
Važi do: 31.01.2020.

Rekonstrukcija rasvjete i video nadzora – CP Zenica

Datum objave: 30.12.2019.
Važi do: 22.01.2020.

Održavanje teretnih i putničkih motornih vozila

Datum objave: 25.12.2019.
Važi do: 17.01.2020.

ISPRAVKA – Nabavka kancelarijskog i ostalog materijala

Datum objave: 20.12.2019.
Važi do: 26.12.2019.

Nabavka kancelarijskog i ostalog materijala

Datum objave: 16.12.2019.
Važi do: 20.12.2019.

Nabavka obaveznog osiguranja od autoodgovornosti

Datum objave: 16.12.2019.
Važi do: 19.12.2019.

Nabavka radova zamjena stolarije pošte 77320 Velika Kladuša

Datum objave: 05.12.2019.
Važi do: 19.12.2019.

Rekonstrukcija (adaptacija) portirnice i zamjena ulaznih vrata na objektu Poštanskog centra u CP Tuzla

Datum objave: 04.12.2019.
Važi do: 18.12.2019.

Zamjena krovnog pokrivača objekta pošte 77225 Tržačka Raštela

Datum objave: 03.12.2019.
Važi do: 17.12.2019.

Nabavka beskonačnih predštampanih obrazaca sa ljepilom i rasterom

Datum objave: 03.12.2019.
Važi do: 17.12.2019.

Nabavka tonera, ketridža, filmova i ribona za printere i štampače

Datum objave: 02.12.2019.
Važi do: 23.12.2019.