Nabavka tečnih goriva za pošte Fojnica, Bilalovac, Kaćuni i Kaonik

Datum objave: 13.06.2024.
Važi do: 16.07.2024.

Nabavka firewall licenci (pretplata) za napredne servise

Datum objave: 12.06.2024.
Važi do: 12.07.2024.

Nabavka auto guma za motorna vozila

Datum objave: 12.06.2024.
Važi do: 10.07.2024.

ISPRAVKA – Održavanje kotlovnica u objektima Centar pošta Zenica

Datum objave: 12.06.2024.
Važi do: 18.06.2024.

Usluge oglašavanja u službenim glasnicima

Datum objave: 11.06.2024.
Važi do: 24.06.2024.

Izvođenje radova na sanaciji trafostanice Centar pošta Sarajevo

Datum objave: 11.06.2024.
Važi do: 11.07.2024.

Nabavke usluge tekućeg održavanja i servisiranja vozila CP Travnik

Datum objave: 11.06.2024.
Važi do: 08.07.2024.

Nabavka usluga održavanja printera OCE VarioStream 7450c i OCE VarioStream 4400

Datum objave: 07.06.2024.
Važi do: 02.07.2024.

Održavanje sistema tehničke zaštite u objektima Centra pošta Zenica

Datum objave: 06.06.2024.
Važi do: 18.06.2024.

Nabavka i sukcesivna isporuka goriva i ulja za vozila Centra pošta Tuzla po lotovima

Datum objave: 06.06.2024.
Važi do: 22.07.2024.

Nabavka usluge održavanja kotlovnica u objektima Centar pošta Zenica(ponovljeni postupak)

Datum objave: 05.06.2024.
Važi do: 17.06.2024.

Nabavka guma za mopede i bicikle

Datum objave: 04.06.2024.
Važi do: 04.07.2024.

Nabavka usluge održavanja kovertirki KERN 3500 uključujući kater K996 (na jednu godinu) i KERN 3600 uključujući kater

Datum objave: 03.06.2024.
Važi do: 24.06.2024.

Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova i potrošnog materijala sa održavanjem mopeda Piaggio

Datum objave: 31.05.2024.
Važi do: 14.06.2024.

Nabavka i ugradnja led rasvjete

Datum objave: 28.05.2024.
Važi do: 24.06.2024.

Nabavka dijelova za mopede i bicikle

Datum objave: 28.05.2024.
Važi do: 28.06.2024.

Tehnički pregled vozila i mopeda za potrebe CP Travnik

Datum objave: 24.05.2024.
Važi do: 24.06.2024.

Nabavka rezervnih dijelova sa ugradnjom i održavanje motornih vozila Mercedes u garantnom periodu

Datum objave: 23.05.2024.
Važi do: 01.07.2024.

Nabavka usluge unajmljivanja radne snage za potrebe Glavnog poštanskog centra na godišnjem nivou

Datum objave: 21.05.2024.
Važi do: 20.06.2024.

Nabavka rezervnih dijelova za mopede za potrebe Centra pošta Travnik

Datum objave: 17.05.2024.
Važi do: 13.05.2024.

Usluge oglašavanja u službenim glasnicima

Datum objave: 15.12.2023.
Važi do: 26.12.2023.