Bpost – Egipat
Bpost – Egipat
Bpost – Egipat

Ovlašteni poštanski operator Belgije, bpost, obavijestio nas je da se besplatni časopisi, reklamni materijali i katalozi, zamotani u plastične folije, od 1. januara 2023. godine ne mogu otpremati za Belgiju.

Ova zabrana odnosi se na sve vrste plastične ambalaže za zamotavanje. Da bi se izbjegle poteškoće, bpost preporučuje da se ovakve pošiljke zamotavaju u papirnu amblažu. Novine i časopisi, za koje se plaća pretplata, i dalje se mogu otpremati zamotani u plastične folije.

Također, ovlašteni poštanski operator Egipta obavještava o zabrani otpreme elektronskih kartica za plaćanje u poštanskim pošiljkama upućenim za Egipat.