Gl. Pošta
Gl. Pošta
Gl. Pošta

Zakonom o praznicima određeno je da se Nova godina slavi 1. i 2. januara i da državni organi, preduzeća i druga pravna lica u te dane ne rade.

Ukoliko jedan od dana, u koje se slavi Nova godina, padaju u nedjelju, onda se praznikom smatra i prvi naredni dan. U skladu s time, subota, nedjelja i ponedjeljak odnosno 1., 2. i 3. januar 2022. godine bit će neradni dani.

U utorak, 4. januara 2022. godine, BH Pošta nastavlja raditi u skladu sa redovnim rasporedom radnog vremena.