Turkish 2
Turkish 2
Turkish 2

Ovlašteni poštanski operate Turske obavijestio nas je da na osnovu njihovih novih carinskih propisa poštanske pošiljke (paketi, EMS i mali paketi) koje sadrže zabranjene predmete, a posebno mobilne telefone i elektronske cigarete, podliježu detaljnom pregledu od strane carinskih organa. U tom smislu postupak vraćanja ovakvih pošiljaka biće duži.