Ulaz U GP (12)
Ulaz U GP (12)
Ulaz U GP (12)

Obavještavamo korisnike naših usluga da će u četvrtak, 16. marta 2023. godine, Pošta 71101 Sarajevo (Glavna pošta Sarajevo) raditi do 15,00 sati.

Ujedno vas obavještavamo da naše usluge možete nastaviti koristiti u Pošti 71104 Sarajevo (Ćemaluša bb- Vječna vatra), kao i u drugim poštama na području Općina Centar i Stari Grad, Sarajevo.

Hvala vam što koristite usluge BH Pošte i nadamo se da ćete to činiti i ubuduće.

Vaša BH Pošta!