Poštovani korisnici,

Ovlašteni operator Republike Irske obavijestio nas je da je od 15. jula 2015. u njihovoj zemlji uveden novi sistem poštanskih kodova. Korisnicima se preporučuje upotreba novih kodova prilikom upućivanja pošiljaka u Irsku u cilju neometanog obavljanja poštanskog prometa.

Više informacija korisnici poštanskih usluga mogu naći na web stranici: www.eircode.ie.