Ervin2
Ervin2
Ervin2

Krajem maja, u izdanju „ZAMM media CONSULTING“ d.o.o. Sarajevo, objavljena je knjiga pod nazivom „Ugovori u postupcima javne nabavke (sa praktičnim primjerima ugovora)“, čiji je autor radnik BH Pošte, pravnik, Ervin Kreševljaković.

Riječ je o knjizi koja se bavi problematikom ugovora u postupcima javne nabavke, predstavlja spoj teorije i prakse. Podijeljena je na tri dijela. U prvom dijelu je dat veoma kratak osvrt na obligacione odnose i opću teoriju ugovora. Drugi, najobimniji i najznačajniji, dio knjige je posvećen samim ugovorima u postupcima javne nabavke, od definicije i načina zaključenja ugovora, preko pojedinih odredbi ugovora, sve do upravljanja ugovorom i njegovim gašenjem. U sklopu ovog dijela se nalazi i posebno detaljan odjeljak koji se bavi ugovorom o izvođenju radova – Ugovorom o građenju, kao specifičnom i prilično složenom vrstom ugovora. Na kraju, posljednji dio knjige je posvećen praktičnim primjerima ugovora o javnim nabavkama roba, usluga i radova, i okvirnim sporazumima. Tu se nalazi tridesetak različitih primjera ugovora i okvirnih sporazuma.

Između ostalog knjiga obiluje i praktičnim primjerima iz prakse ugovornih organa kao i izvodima iz sudske prakse, koji na nabolji način objašnjavaju pojedine institute i njihovo ispravno korištenje u svakodnevnoj primjeni. Takođe su citirani mnogi stavovi i mišljenja Agencije za javne nabavke o pojedinim zanimljivim temama i problemima, te je dat autorski pogled na pojedine institute javnih nabavki, ali i polemički osvrt na neke loše definirane odredbe postojećeg zakona i pozakonskih akata.

“Posebno sam skrenuo pažnju na jedan dio javnih nabavki kome se kod nas, na žalost, ne poklanja dovoljna pažnja, a detaljno je obrađen u knjizi. Radi se o praćenju i realizaciji samog ugovora što je takođe veoma bitna faza u provođenju kompletnog postupka javne nabavke i što na određeni način prirodno zaokružuje cijelu ovu priču i temu koja govori o ugovorima u postupcima javne nabavke” – istakao je autor knjige Kreševljaković.

Dodao je da su javne nabavke veoma zahtjevne i iziskuju mnogo rada, čitanja i analiziranja.

“Riječ je o zanimljivom poslu koji traži kompletnog čovjeka, čovjeka u potpunosti posvećenog onome što radi, uvijek otvorenog za nova učenja. Javne nabavke su i veoma odgovoran i ozbiljan posao koji iziskuje stalnu borbu za principe i zakonitost odnosno vladavinu prava. Ovo je na određeni način i opis mog ličnog puta i odnosa prema javnim nabavkama u cjelini” – rekao je Kreševljaković.

Knjiga je pisana tokom prethodne dvije godine, a namijenjena je prije svega mladima koji tek počinju da se bave ovim lijepim, teškim i nadasve odgovornim poslom.

Recenziju knjige pisali su prof.dr. Veljko Trivun i dr. Tarik Rahić.

Jedan od prvih primjeraka knjige autor je poklonio generalnom direktoru BH Pošte, Mirsadu Mujiću, te mu se zahvalio na podršci koju mu je pružio tokom rada na njoj.

Podsjećamo, Ervin Kreševljaković dugogodišnji je radnik BH Pošte, pravnik, sa ogromnim iskustvom u javnim nabavkama. Takođe je i certificirani trener za javne nabavke Agencije za javne nabavke BiH i međunarodnog TOT Projekta.

U nadi da će što više mladih koristiti znanje i iskustvo koje je preneseno u knjizi “Ugovori u postupcima javne nabavke”, kolegi Ervinu Kreševljakoviću želimo puno uspjeha u daljem radu.