Ovlašteni poštanski operator Poljske, “Posta Polska SA”, obavijestio nas je da se Centar za avionske pošiljke u Varšavi seli na novu lokaciju na Aerodrom Varšava u periodu od 17. do 29. februara 2020. godine.

Očekuje se da će to uzrokovati povremene prekide u preradi međunarodnih pošiljki u otpremi i prispijeću (pismonosne pošiljke, poštanski paketi i EMS pošiljke) što može potrajati do polovine marta 2020. godine.