Zbog vanredne situacije izazvane corona virusom (COVID-19), Vijeće Agencije za poštanski promet/saobraćaj BiH je aktom broj: 01-04-01-29-5-195-2/20 od 26.03.2020. godine donijelo Odluku o postupku uručenja sudskih pisama putem javnih poštanskih operatera.

Odluka je donesena zbog sve većeg broja ograničenja koja uvode nadležni organi u Bosni i Hercegovini, a propisani postupak uručenja sudskih pisama je sljedeći:

• sudska pisma nosiće se samo jedanput na dostavu;
• poštar će pismeno uručiti ubacivanjem u kućni kovčezić ili ostavljanjem na ulaznim vratima stana ili kuće uz prethodnu saglasnost primatelja ili u slučaju odbijanja prijema na ovakav način (razgovor na licu mjesta bez kontakta ili telefonski kontakt);
• na povratnici/dostavnici poštar će naznačiti način uručenja ,,kovčezić”, te dodati napomenu ,COVID – 19′ (umjesto potpisa primatelja);
• ako poštar ne zatekne primatelja ili osobu koju može kontaktirati za ovakav način uručenja, ostaviće obavijest o prispijeću pošiljke, s naznakom gdje, u kojem roku i u koje vrijeme donositelj obavijestI može podići pošiljku. Ako u navedenom roku donositelj obavijesti ne preuzme pošiljku, pošiljka se vraća pošiljaocu.