15.11

U Sarajevu je održan sastanak direktora tri javna poštanska operatera u Bosni i Herzegovini, a domaćini su bili članovi Vijeća Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine. Na sastanku se analiziralo stanje na tržištu poštanskih usluga u Bosni i Hercegovini, te su doneseni zaključci o daljim aktivnostima, a sve u svrhu unapređenja poštanskih usluga.

Govorilo se o novom prijedlogu Zakona o poštanskim uslugama. Tema sastanka bili su  i inspekcijski nadzor u oblasti poštanskog prometa, te PDV na osnovnu cijenu kod usluga Brze pošte. Predstavnici sva tri operatera predložili su i da sa pokrene inicijativa za formiranje Fonda, čijim bi sredstvima javni operateri pokrili gubitak na pružanju rezervisane poštanske usluge.

Naredni sastanak biće održan u Banja Luci 28.11.2017. godine, takođe u organizaciji Agencije za poštanski promet. Kako je najavljeno, na taj sastanak krajem novembra biće pozvani i predstavnici Uprave za indirektno oporezivanje BiH, te predstavnici Inspektorata.