Obavještavamo korisnike usluga, koji predaju pošiljke koje glase za Poštansku upravu Hong Kong- Kina, da ovlašteni operater Hong Kong- Kina od 1. aprila 2015. godine prestaje sa uslugom hitnih pošiljaka za pismonosne pošiljke (RL 140 Pravilnika o pismonosnim pošiljkama) i pakete (RC 131 Pravilnika o poštanskim paketima) u prispjeću i otpremi.

Sve hitne pošiljke koje stignu nakon 1. aprila 2015. godine tretirat će se kao obične avionske pošiljke.