12b
12b
12b

Zakonom o praznicima određeno je da se Nova godina slavi 1. i 2. januara i da u te dane državni organi, preduzeća i druga pravna lica ne rade.

U skladu s time, petak i subota, 1. i 2. januar, su neradni dani.