U okviru mjera zaštite od širenja Korona virusa partnerski operateri su nas obavijestili da su, u cilju zaštite svojih radnika, neposredni kontakt sa korisnicima sveli na najmanju mjeru, pa je znatno smanjen broj angažovanih radnika u lancu prenosa i dostave.

Ove mjere uzrokuju velika kašnjenja prijenosa i uručenja svih vrsta poštanskih pošiljaka primljenih na šalterima „JP BH Pošte“ d.o.o. Sarajevo za sve odredišne zemlje.

Stoga, upozoravamo korisnike da ne predaju pošiljke sa ograničenim rokom uručenja istih.

Također kod nekih operatera je obustavljena usluga uručenja uz potpis primaoca o čemu su nas do sada obavijestili Kipar, Australija, Saudijska Arabija, Litvanija i Holandija.