100 Godina FK “Rudar” Breza (1924-2024) – FDC

Motiv: 100 godina FK “Rudar” Breza (1924-2024) – FDC
Nominalna vrijednost: 3,70 KM
Datum izdavanja: 26.04.2024. godine
Tiraž marke: 150
Autor marke: Tamer Lučarević/Mersiha Dinar Šehić

Kupi