100 Godina Od Rođenja Ahmeta Hromadžića (1923-2003)

Motiv: 100 godina od rođenja Ahmeta Hromadžića (1923-2003)
Nominalna vrijednost: 2,20 KM
Broj maraka u tabaku: 8+vinjeta
Datum izdavanja: 10.11.2023.godine
Tiraž marke: 10.000
Autor marke: Tamer Lučarević