100 Godina Od Smrti Alexandra Gustava Eiffela 1832-1923)

Motiv: 100 godina od smrti Alexandra Gustava Eiffela 1832-1923)
Nominalna vrijednost: 3,20 KM
Broj maraka u bloku: blok 1 marka
Datum izdavanja: 27.12.2023. godine
Tiraž marke: 10.000
Autor marke: Nora Berthoud

Kupi