150 Godina Od Smrti -Charles Dickensa (1812 -1870)

Motiv: 150 godina od smrti -Charles Dickensa (1812 -1870)
Nominalna vrijednost: 2,00 KM
Broj maraka u tabaku: 10
Datum izdavanja: 09.06.2020. godine
Tiraž marke: 10.000
Autor: Sunita Hamzić

Kupi